Kortnyheter

12 000 alkolås sedan införandet

Foto: Getty Images.

2012 infördes körkort med villkoret alkolås. Villkoret ger den som dömts för rattfylleri en möjlighet att behålla sitt körkort om man bekostar installationen av alkolås i sin bil och går på regelbundna medicinska kontroller. Sedan möjligheten infördes har Transportstyrelsen beslutat om över 12 000 körkort med villkoret alkolås. Det är överlägset flest i Europa.

En bilförare med alkohol i kroppen är en trafikfara. Redan vid små mängder försämras möjligheten att köra trafiksäkert. Trots det sker varje dag fler än 10 000 resor med förare påverkade av alkohol. Mellan 2012 och 2018 har 1 381 personer omkommit i personbilsolyckor. I cirka 20 procent av fallen har föraren varit påverkad av alkohol. Vid singelolyckor är andelen nära hälften.

Var tredje rattfyllerist ansöker om alkolås

Reglerna för återkallelse av körkort på grund av rattfylleri skärptes 2012. Men samtidigt infördes möjligheten att få behålla körkortet genom ett alkolås. En möjlighet som många väljer. Idag ansöker och beviljas cirka var tredje rattfyllerist om alkolås.

– Att bli av med sitt körkort kan ofta få allvarliga följder för det privata livet. Du kanske förlorar ditt jobb, du får svårt att bo kvar där du bor på landet osv. Alkolåset ger människor en möjlighet att fortsätta köra bil trots rattfylleri, men då krävs det att du ställer upp på de ganska tuffa krav vi ändå ställer, säger Pär-Ola Skarviken, alkolåssamordnare på Transportstyrelsen.

1-2 års villkorstid

Villkorstiden sätts idag till ett eller två år, den högre tidsgränsen om det rör sig om grovt rattfylleri eller om det har skett vid upprepade tillfällen.

Ungefär 8 av 10 av de som påbörjar alkolåsprogrammet genomför det och återfår därefter ett ovillkorat körkort efter villkorstiden.

För personer med alkoholproblem ställs också krav på totalt fem läkarintyg under och även efter villkorstidens slut.