Kortnyheter

Gasum öppnar station i Örebro

Foto: John Wihlborg

Den snabba tillväxten för nätverket med nordiska tankstationer fortsätter idag när energiföretaget Gasum öppnar sin tredje tankstation i Sverige. Den nya stationen erbjuder flytande naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) för tunga fordon i Örebro, där Gasum även har en biogasanläggning. Under 2019 är målsättningen att expandera Gasums nätverk med tankstationer för tunga fordon till 20 stationer, med 12 stationer i Sverige, vilket möjliggör vidareutveckling av den nordiska gasinfrastrukturen, samtidigt som man påskyndar övergången till renare energi.

Antalet tunga vägtransporter ökar kontinuerligt och representerar idag runt 30 % av CO2-utsläppen för vägtransportsektorn inom EU. I takt med att kampen mot klimatförändringarna hårdnar, ökar efterfrågan på renare energi. Att ersätta traditionella bränslen som ex. diesel med bränslen som har låga utsläppsvärden håller snabbt på att bli normen inom vägtransportsektorn, såväl som inom andra industrier. På den nya tankstationen i Örebro är det nu möjligt att tanka LNG eller LBG, vilka båda hjälper till att minska utsläppen av CO2 och partiklar samt har en positiv inverkan på den lokala luftkvaliteten jämfört med diesel.

Efterfrågan ökar

”Kundefterfrågan på renare bränslen för tunga fordon ökar snabbt, därför utvecklar vi nu i samarbete med våra partners gasinfrastrukturen och nätverket med tankstationer i Norden. För logistikföretag är LNG och LBG en lösning för övergången till en koldioxidneutral framtid. Samtidigt kan de sänka sina bränslekostnader”, säger Mikael Antonsson, trafikchef, Gasum i Sverige.

Ny lagstiftning

Enligt EU:s nya lagstiftning måste de genomsnittliga CO2-utsläppen för nya tunga fordon vara 15 % lägre 2025 jämfört med 2019 och minst 30 % lägre 2030. Sverige har även en nationell målsättning att minska CO2-utsläppen från inhemsk trafik med minst 70 % före 2030. Genom användning av LNG kan CO2-utsläppen minskas med cirka 20 % jämfört med diesel och med LBG är minskningen så mycket som 85 %.

I Örebro har Gasum även en biogasanläggning producerar förnybar energi och tillverkar ekologiskt biogödsel från biologiskt nedbrytbara råmaterial, i huvudsak med ursprung i den lokala jordbrukssektorn. Gasum planerar att bygga en förvätskningsanläggning i anslutning till biogasanläggningen, vilket gör det möjligt att producera LBG på plats. Samtidigt planerar Gasum att investera i befintliga anläggningar för att öka produktionskapaciteten såväl som i nya biogasanläggningar.

Örebroanläggningen viktig

”Utvecklingen av anläggningen i Örebro är ett viktigt steg för att tillgodose den ökande efterfrågan av LBG, särskilt för den tunga trafiken. Lokalt producerad LBG som hjälper våra kunder att sänka sina utsläpp av växthusgaser kommer snart att vara tillgänglig”, säger Markus Olsson, Commercial Manager, Circular Economy Gasum AB.

Fortsätter expandera

Gasum ska expandera det nordiska nätverket för tankstationer med flytande gas till totalt 50 stationer under tidigt 2020-tal. Utöver de sju tankstationerna i Finland har Gasum redan öppnat tankstationer i Sverige – i Västerås, Norrköping och nu Örebro. Gasum planerar även att utöka sitt nätverk med tankstationer till Norge inom en snar framtid. Sammanlagt har Gasum ca 40 tankstationer i Sverige och Finland.

Contact: