Nyhet

Ny tankstation för biogas i Södertälje

Foto: Scania

Gasum etablerar en ny tankstation med flytande och komprimerad biogas i Södertälje som öppnar första halvan av 2024. Den ligger vid trafikplats Södertälje Syd i direkt anslutning till Scanias produktionsanläggning. Samarbetet mellan Gasum och Scania möjliggör denna placering vid denna logistiska knytpunkt och markerar därmed en betydande utveckling i att främja ett mer hållbart transportsystem i regionen.

Det nordiska energiföretaget Gasum, tillika Sveriges största producent av biogas, fortsätter att utveckla gasinfrastrukturen i Sverige genom att öppna en ny gastankstation i Södertälje. Den nya stationen öppnar första halvan av 2024 och kommer att tillhandahålla både flytande gas och komprimerad gas, och placeras strax intill Scania vid trafikplats Södertälje Syd. Såväl tunga transporter som mindre fordon kommer att kunna tanka. Samarbetet med Scania möjliggör etableringen på detta strategiska läge där det annars kan vara utmanande att få tillgång till mark.

– Samarbetet med Scania är helt rätt ur alla perspektiv. De ligger i framkant när det kommer till utveckling av gasdrivna lastbilar, och deras upplåtelse av mark för detta projekt illustrerar styrkan i ett gemensamt fokus på hållbara lösningar och trygg energiförsörjning i detta expansiva område, säger Sharareh Edström, Head of Business Traffic Sweden på Gasum.

Den nya Södertälje-stationen erbjuder förbättrad tillgänglighet och toppmodern teknik jämfört med de äldre befintliga stationerna i Järna och Älvsjö, vilka ska avvecklas. Unikt för denna nya station är att Gasum redan från start planerar två dispensrar för komprimerad gas och två dispensrar för flytande gas, vilket är mer än standardutförandet. Detta kommer att medföra snabbare tankning och en väsentligt större kapacitet jämfört med de äldre stationerna.

Scania har gjort det till sitt syfte att driva skiftet till ett hållbart transportsystem, och arbetar mot vetenskapligt baserade klimatmål där förnybara drivmedel spelar en viktig roll.

– Vi är glada att kunna bidra till att infrastrukturen för biogas byggs ut. Den nya stationens strategiska läge mellan E20 och E4 gör att den kommer att få en viktig funktion i omställningen till ett hållbart transportsystem. Etableringen sker också bra i tiden för Scania, då efterfrågan ökar snabbt på flexibla transportlösningar med hög CO2-reduktion, vilket gör att våra biogasdrivna produkter blir alltmer populära, säger Jonas Strömberg, Sustainable Transport Solutions Manager på Scania.

Genom användning av biogas kan koldioxidutsläppen minskas med upp till 90 procent jämfört med konventionell diesel och till och med över 100 % om gödsel tas tillvara, enligt Energigas Sverige.

– Vi är övertygade om att gas som drivmedel är en del av framtidens energipalett. Därför satsar Gasum på att vidareutveckla tankinfrastrukturen för gasen i samma snabba takt som tidigare. Samtidigt utökar Gasum den egna produktionen av biogas för att tillgodose marknadens ökade behov, säger Sharareh Edström.

Källa: Scania Sverige