Nyhet

Scania och sennder skapar JUNA – ett joint venture-bolag

Genom att kombinera sennders avancerade teknologi med Scanias premiumutbud av elektriska lastbilar, introducerar JUNA en banbrytande ”pay-per-use”-modell som ger transportföretag tillgång till ellastbils-lösningar samt en garanterad intäkt.

Scania och sennder Technologies GmbH, en ledande digital speditör, har startat JUNA, ett joint venture-bolag för att bana väg för elektriska lösningar inom vägtransporter i hela Europa. Företaget, som nyligen lanserades i Tyskland, vill främja användningen av elektriska lastbilar för att påskynda övergången till en hållbar logistikindustri, i linje med ACEA/PIC:s uttalande: ”till 2040 ska alla nya kommersiella fordon som säljs vara fossilfria”.

JUNA, med säte i Berlin, introducerar en innovativ “pay-per-use”-modell för elektriska lastbilar. JUNA banar väg för en storskalig användning av elektriska lastbilar som, i nominellt värde, är två till tre gånger dyrare än motsvarande diesellastbil. Genom att erbjuda tillgång till garanterade uppdrag på sennders digitala plattform minskar JUNA hindren att använda elektriska lastbilar, inklusive de ekonomiska utmaningar som är förknippade med höga initiala kostnader, restvärde och teknikrisk. Det nystartade företaget ger transportföretag möjlighet till förutsägbarhet genom garanterade inkomster. Genom att kombinera Scanias elektriska lastbilar och skräddarsydda tjänster med sennders avancerade teknologi att koppla ihop små och medelstora transportföretag med stora speditörer, nyttjar JUNA styrkan hos båda företagen för att accelerera minskningen av koldioxidutsläppen i Europa.

Den innovativa modellen är ett helhetserbjudande som inkluderar elfordon, reparation, underhåll, försäkring, digitala tjänster och analystjänster. Förutom användningsbaserade avgifter och garanterat nyttjande optimerar JUNA sina kunders elektrifieringsstrategier genom dataanalys och simulerar lämpliga rutter för elektriska lastbilar. Genom att ta bort risker förknippade med övergången till elektriska lastbilar och att effektivisera verksamheten kommer JUNA spela en avgörande roll för att minska koldioxidutsläppen och snabba på övergången till lågutsläppstransporter.

Ett framgångsrikt pilotprojekt har nyligen lanserats. Den första kunden använder en elektrisk lastbil som laddas med förnybar energi. Den presterar precis som sin dieselföregångare. Med potential att nå en årlig minskning av motsvarande 93 ton CO2-utsläpp enbart för denna lastbil, kommer pilotens omfattning utökas till att omfatta fler rutter under 2024. Pilotoprojektet använder befintlig offentlig laddinfrastruktur och kostnaden per kilometer är jämförbar med att köra på diesel.

David Nothacker, VD för sennder, säger:
– Detta är en vändpunkt för vår bransch. Vi är glada över att samarbeta med Scania i att skapa ett joint venture-bolag som kommer att driva på användningen av eldrivna lastbilar. Med tanke på att dessa kostar två till tre gånger mer än diesellastbilar och att 70 procent av alla lastbilar i Europa ägs av små transportörer med färre än tio lastbilar, kommer JUNAs ”pay-per-use”-modell och sennders kapacitetsutnyttjande att effektivt undanröja hindren för övergången till elektriska lastbilar.

Gustaf Sundell, SVP och Head of Ventures and New Business på Scania, säger:
– JUNA är resultatet av ett samarbete mellan två företag med kompletterande expertis inom elfordon och digital logistik, vilket kommer att påskynda övergången till elektrifierade tunga transporter. Scania undersöker nya lösningar för att hitta sätt att skapa värde för våra kunder nu och i framtiden och vi är stolta över att detta projekt med sennder blir verklighet. Vi tror att det kommer att spela en viktig roll för att driva övergången till ett hållbart transportsystem.

Källa och bild: Scania