Ny metod för nykterhetskontroller utvärderad

Ny metod för nykterhetskontroller utvärderad

Ett förändrat sätt att genomföra nykterhetskontroller samtidigt som polisen berättar om kontrollerna i bland annat sociala medier har förutsättningar att ändra trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott. Hittills har man dock inte kunnat se några förbättringar. Det visar en utvärdering som VTI gjort av ett försök vid polisregion Mitt.

Systematiserade kontroller

Polisregion Mitt har testat ett nytt sätt att genomföra nykterhetskontroller. Metoden bygger på systematiserade 20-minuterskontroller som sprids i tid och rum, i enlighet med forskning från Australien. Samtidigt har polisen berättat om kontrollerna i bland annat sociala medier. Syftet har varit att öka effektiviteten i nykterhetskontrollerna och även öka den så kallade subjektiva upptäcktsrisken, det vill säga trafikanters känsla för att bli upptäckta vid trafikbrott.

Utvärderad av VTI

Metoden har utvärderats av VTI. Det har skett genom att sammanställa data om kontroller och data om inlägg i sociala medier, genomföra en enkätstudie bland trafikanter i försöksområdet och i ett kontrollområde samt genom att inhämta polisens erfarenheter.

Resultaten från utvärderingen visar att poliserna som deltog i försöket ser positivt på det förändrade sättet att genomföra och berätta om nykterhetskontroller. Det totala antalet utandningsprov var också högre under försöksperioden än innan, men inget av lokalpolisområdena kom upp i önskat antal kontroller per vecka.

Enkätstudie

Enkätstudien visar att den subjektiva upptäcktsrisken är högre hos den som själv blivit stoppad i en kontroll eller känner till någon annan som blivit stoppad. Den är också högre hos de som ofta sett inlägg i sociala medier om poliskontroller. Men totalt sett visar utvärderingen inga effekter på subjektiv upptäcktsrisk.

– Metoden har många fördelar och vi tror att den kan leda till att den subjektiva upptäcktsrisken ökar på sikt. Men då behöver antal kontroller öka ytterligare och kommunikationen nå ut till fler än idag, säger Åsa Forsman, senior forskare på VTI som lett studien.

Polisregion Mitt är också positiva till det nya sättet att genomföra och kommunicera nykterhetskontroller.

Kan ge ökad förståelse

– Vi ser att det kan leda till ökad förståelse och motivation för trafiksäkerhetsarbetet och att det är ett resurseffektivt arbetssätt med nykterhetskontroller, säger Maida Klasson, polisens projektledare för undersökningen.

– När polisen kommit upp till rätt antal nykterhetskontroller enligt plan bör därför en ny mätning av upptäcktsrisken göras.

Läs också

Aktuellt

Miljöflyt för Dagab

Miljöflyt för Dagab

Gasfordon är en del av en medveten satsning från Axfoods sida, säger Helena Blom, Dagabs transportchef.

ANNONS ▼
Vägtrafiken i augusti

Vägtrafiken i augusti

Under augusti månad i år omkom 17 personer. Det är 12 färre omkomna än under augusti förra året.

Fler artiklar