Nyhet

Bidrag att söka för etablering av anläggningar för nykterhetskontroller

Foto: Getty Images

Trafikverket fördelar 50 miljoner i bidrag för etablering av anläggningar för nykterhetskontroller på ställen med anslutning till allmän trafik.

Aktörer som till exempel flygplatser, hamnar, handelsplatser, logistik- eller distributionscentraler kan nu ansöka om investeringsbidrag för att etablera anläggningar för nykterhetskontroller. Bidraget gäller nya anläggningar och blir högst tre miljoner kronor per anläggning för egenkontroll av förares alkoholpåverkan och högst tio miljoner kronor per anläggning för myndighetskontroll. En förutsättning för bidraget är att aktören tar på sig att driva anläggningen i minst fem år.

Sista ansökningsdag är den 7 augusti 2023

Ansökningsblankett inklusive information om villkor med mera finns på Trafikverkets webbplats. Anläggningar för egenkontroller av förares alkoholpåverkan används för kontroller på det egna området och kan till exempel innebära att en förare genomför ett utandningsprov vid en automatisk nykterhetskontroll med bommar. Vid en anläggning för myndighetskontroll är det aktuell kontrollmyndighet, till exempel Polisen, som utför nykterhetskontrollerna.

Läs mer om hur du söker bidraget: https://bransch.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag-for-etablering-av-anlaggningar-for-nykterhetskontroller/

Källa: Trafikverket