Artiklar

Ombyggnad E20 Göteborg – Götene klar

Björn Elfström, projektledare Trafikverket. Foto: Kasper Dudzik.

Alla etapper i ombyggnationen av E20 till mötesfri väg är nu klara mellan Göteborg och Götene. Trafikverket har nu färdigställt ytterligare 60 kilometer mötesfri väg genom Västra Götaland.

Den 15 november är etappen mellan Eling och Vara färdigbyggd och helt öppen för trafik. Alla etapperna mellan Göteborg och Götene är nu klara.

–Vi är glada att vi äntligen är i mål med den här etappen som har tagit lite längre tid än vad vi planerade från början, säger projektledare Marcus Kilmo.

Trafikverket bygger om E20 genom Västra Götaland. Att etappen Eling-Vara nu är klar betyder att ombyggnationen har kommit en bra bit mot färdigställande. Detta gör att trafikanterna kommer fram smidigare och tryggare.

–Det känns bra att vi nu kan släppa på trafik på den sista etappen i ombyggnationen av sträckan mellan Göteborg och Götene. Det innebär att vi nu har färdigställt ungefär 60 kilometer av totalt nästan 100 kilometer som hela utbyggnaden omfattar, säger Björn Elfström, projektledare på Trafikverket.

E20-ombyggnationen görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägen har byggts om till mittseparerad väg med planskilda korsningar. Hastighetsbegränsningen är höjd från 80 km/tim till 100 km/tim på de flesta delar.

–Vi har dels byggt en ny sträcka motorväg mellan Alingsås och Vårgårda. På andra delar av E20, som den mellan Eling–Vara, som är klar nu, har vi byggt sträckor med två körfält i båda riktningarna och växelvis sträckor med ett körfält i vardera riktning, säger Björn Elfström.
–Utformningen av E20 ser lite olika ut längs sträckan på grund av att vi anpassat vägen efter behov och förutsättningar på de olika platserna, säger Björn Elfström.

Längs etapperna har stora satsningar gjorts för att öka trafiksäkerheten också genom åtgärder som ska hålla viltlevande djur borta från vägen. Totalt för alla etapperna mellan Tollered-Skara innebär det mer än10 mil faunastängsel och sju faunabroar samt flera vilttrummor under vägen för de mindre djuren.
Nu återstår etapperna förbi Mariestad som börjar byggas nästa år.

Källa: Trafikverket