Nyhet

Okej för 34,5 meter lastbilar på svenska vägar

Från den 1 december öppnar Trafikverket ett vägnät för 34,5 meter långa lastbilar vilket kommer att leda till effektivare transporter och minskad klimatpåverkan. Utsläppen väntas minska med mellan 4–6 procent från den tunga lastbilstrafiken. Långa lastbilar medför även att transportkostnaden minskar, vilket stärker näringslivets konkurrenskraft.

– Fördelarna med de längre lastbilarna är att det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods. Enligt våra beräkningar innebär detta att vi kan minska utsläppen från den tunga lastbilstrafiken med mellan 4 och 6 procent, säger Sandra Nordahl enhetschef på Trafikverket. Förändringen kommer också att medföra att logistikprocessen kan göras mer effektiv och att transportkostnaden minskar, vilket stärker näringslivets konkurrenskraft.

Aktuellt vägnät består av ett huvudvägnät på cirka 450 mil väg och cirka 140 mil statliga anslutningsvägar som identifierats i samråd och dialog med de 160 kommuner som på något sätt berörs av det utpekade vägnätet. Totalt handlar det om cirka 590 mil statliga vägar som öppnas 1 december 2023. Utöver detta tillkommer även alla de kommunala anslutningsvägar som identifierats i samarbete med kommuner.

Längre lastbilar innebär längre omkörningssträcka. Det har gjorts noggranna omkörningsstudier där man sett på hur mycket längre tid det tar att köra om längre fordon. Skillnaden är inte så stor. Det finns ingen generell ökad trafiksäkerhetsrisk kopplat till att fordonen blir nästan tio meter längre. Tvärtom, färre lastbilar i vägtrafiken innebär färre olyckor. Alla lastbilar som är längre 25,25 meter är försedda med skylt fram och bak på fordonet. Därmed kan trafikanterna förbereda sin eventuella omkörning. 

Transportstyrelsen har tagit fram de tekniska föreskrifterna för de längre lastbilarna. Det handlar om att säkerställa trafiksäkerheten och att fordonen ska fungera på det utpekade vägnätet.

– Nu är den första etappen klar i vårt arbete. Två olika fordonskombinationer är godkända. Nu startar Transportstyrelsen en ny fas i föreskriftsarbetet för att kunna godkänna ytterligare kombinationer, säger Omar Bagdadi, utredare vid Transportstyrelsen.

Det var efter en ändring i trafikförordningen som möjligheten öppnade sig att tillåta långa lastbilar på det svenska vägnätet. Sverige är föregångare och det är bara ett annat land, Finland, i Europa som hittills tillåtit de långa lastbilarna. Samarbetet mellan Trafikverket, näringsliv, 160 kommuner och Transportstyrelsen är en förutsättning för att kunna öppna upp vägnätet för 34,5 m långa lastbilar på ett bra sätt, där lastbilar får tillgång till start- och målpunkter utan att behöva lasta om längs vägen.

Källa: Trafikverket