Nyhet

Många transporter av litiumjonbatterier uppfyller inte regelkraven

Foto/Källa: DGM Sverige AB.

 Trots alla incidenter med litiumjonbatterier den senaste tiden tror många fortfarande att batterier inte är farliga. Det säger Patrick Björkman, säkerhetsrådgivare och farligt gods-specialist på DGM Sverige. – En grov gissning är att drygt 15 procent av alla transporter med litiumjonbatterier inte uppfyller kraven i regelverken.

Varje år transporteras åtskilliga ton litiumjonbatterier i Sverige. Merparten transporteras enligt de allt tuffare regler som införts. Men det finns ett stort mörkertal.

– Det kan handla om att transporterna saknar rätt dokumentation eller är packat på fel sätt för att uppfylla kraven i regelverken ADR, RID, IMDG-Koden & IATA-DGR, Ofta beror det på ren okunskap, säger Patrick Björkman, på DGM Sverige AB, som ingår i DGM-koncernen, en stor totalleverantör av tjänster och produkter inom farligt gods världen över.

Vanligen är det mindre teknikföretag som inte har tillräcklig kunskap om att litiumjonbatterier är klassificerade som farligt gods och att det är hårt reglerade enligt regelverken. Ett exempel är om ett företag ska frakta några bärbara datorer till en filial och packar ner datorerna i vanliga lådor. Lådorna skickas sedan med en budfirma eller någon annan transportör.

– Då uppstår en professionell frakt som inte klarar reglerna, eftersom transportören inte vet vad som finns i lasten.

Se till att lagen följs

DGM erbjuder rådgivning, utbildning och produkter för hantering av farligt gods, men kan också bistå kunder att packa, dokumentera och stå som avsändare för transporter. Tio av företagets 25 anställda jobbar aktivt som säkerhetsrådgivare inom farligt gods.

– Min uppgift är att gentemot kundens ledning och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) se till att kunden följer Lagen om transport av farligt gods (2006:263) och även andra närliggande lagar som exempelvis Miljöbalken, Lagen om brandfarlig explosiv vara och även Arbetsmiljölagen, säger Patrick Björkman.

En av de stora förändringarna på senare år är litiumjonbatteriernas intåg på marknaden. Litiumjonbatterier är den produktgrupp inom farligt gods som haft klart flest ändringar i sina regler de senaste åren.

– Från början hade man inte den kunskapen att litiumjonbatterier var så farliga, men nu har det hänt incidenter som gör att reglerna successivt blivit mycket hårdare.

Alla batterier farliga

Sedan 2007 delades litiumbatterierna upp i två olika grupper. Litiumjonbatterier som är uppladdningsbara och litium primära batterier som inte är uppladdningsbara. Vissa lättnader finns för litiumbatterier beroende på hur kraftfulla de är, och om det är celler eller batterier. Det finns även vissa lättnader i hur litiumbatteriet är förpackat om de väger över 12 kg.

– Faktum är att alla batterier är farliga, blir det kortslutning utvecklas snabbt extrem värme, som leder till giftig gas, brand och eventuellt explosion.

DGM var tidigt ute med en utbildning i Sverige kring hantering och transport av litiumjonbatterier.

– Det jag upplever som svårast är att få deltagarna att förstå allvaret. I dag är den tekniska utvecklingen av batterierna så snabb att regelverket inte riktigt hänger med.

Går ej att släcka

Vad gäller litiumjonbatterier är problemet inte att läsa säkerhetsdatabladen eller förstå regelverket, utan snarare att identifiera vad det är för typ av batteri, exempelvis uppladdningsbart eller icke uppladdningsbart, och sedan veta vilka regler som gäller i respektive fall och transportslag.

Utbildningen tar upp reglerna, riskerna och ansvar samt en mer funktionsspecifik del kring klassificering, dokumentation och packning. Dessutom ingår en säkerhetsutbildning om hur man hanterar litiumjonbatterierna och vad som händer om de börjar brinna eller elektrolyt rinner ut.

– Problemet med den här typen av bränder är att de inte går att släcka med vanliga släckmetoder.

Via en av sina kunder fick Patrick kännedom om en ny brandsläckare speciellt framtagen för att släcka litiumjonbatterier. Den heter AVD och bygger på mineralet vermikulit som har en unik förmåga att kapsla in eldhärden och kväva elden. I dag rekommenderar han och hans kollegor på DGM alla som hanterar och lagerhåller litiumjonbatterier att skaffa sig AVD-släckare.