Nyhet

Yrkesförare allt bättre på att följa reglerna

Foto: Getty Images.

Regelefterlevnaden bland lastbilsförare ökar när det gäller körkort och nykterhet. Det visar den tillståndsmätning som Transportstyrelsen och Polisen gjort av godsbranschen. De flesta förare är också nöjda med sitt arbete, men när det kommer till förarnas sociala villkor visar mätningen på tydliga skillnader mellan svenska och utländska förare.

– Resultatet bekräftar våra misstankar om olikheter i villkoren. Till exempel att förare med svenska arbetsgivare har en högre lön och att de tillbringar färre nätter sovande i lastbilen än förare med utländska arbetsgivare, säger Mikael Kyller på Transportstyrelsen.

Tjänar mindre

Förare som kör för utländska företag tjänar 30-45 procent mindre än förare som arbetar för svenska arbetsgivare. Trots löneskillnaderna uppger majoriteten förare som kör för utländska företag att de trivs med sitt arbete och är nöjda med sina arbetsförhållanden.

Det är första gången sedan mätningarna startade 2012 som man även undersökt förarnas sociala villkor. Det finns ett behov av ökad kunskap på området.

– Att kunna belägga med fakta är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut och samtidigt få bättre förståelse för hur godsmarknaden på väg fungerar, säger Mikael Kyller.

Tillståndsmätningen följer annars hur väl förarna följer reglerna. Överlag visar årets mätning är att regelefterlevnaden totalt sett har blivit bättre, med några få undantag.

Sämre på att hålla hastigheter

Efterlevnaden av kör- och vilotids-reglerna fortsätter att förbättras liksom efterlevnaden gällande lastsäkring. Det är sämre ställt med hastighetsefterlevnaden, där brister både svenska och utländska förare.

– Trots att utvecklingen går åt rätt håll vad gäller kör- och vilotider ser vi en skillnad mellan svenska och utländska förare som är oroväckande. Att lastbilsförare är utvilade och följer de trafikregler som finns är utomordentligt viktigt för såväl trafiksäkerheten som förarnas sociala välbefinnande. Överträdelser innebär dessutom stor risk för snedvriden konkurrens, säger Mikael Kyller.