Nyhet

Gasum öppnar sin första tankstation i Skåne

Foto: Gasum.

Gasum har nu öppnat en tankstation för flytande Naturgas (LNG) och flytande biogas (LBG) i Kristianstad. Tankstationen är en del av det expanderande nordiska nätverket av tankstationer med flytande gas. Gasum ökar samtidigt produktionskapaciteten av förnybar biogas och bygger just nu en ny biogasanläggning vid Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla utanför Kristianstad. Det är ett bra exempel på lokal produktion av förnybart bränsle (LBG), som kan användas i den nya tankstationen.

Det nordiska energibolaget Gasum öppnar en ny tankstation i Kristianstad. Den nya tankstationen är en del av Gasums ambitiösa planer på att bygga ett nätverk av 50 nya tankstationer för tunga fordon i Norden fram till början av 2020-talet. Tankstationen i Kristianstad kommer att vara Gasums åttonde station i Sverige.

”I och med öppningen av tankstationen i Kristianstad stärker vi infrastrukturen för tankstationer för gas i södra Sverige. Genom att expandera nätverket av tankstationer längs huvudlederna i Sverige kan fler svenska logistikföretag minska utsläppen genom att övergå till LNG och LBG. Det är också fantastiskt att se att medvetenheten om alternativa bränslen med låga utsläpp ökar, vilket gör att de blir mer populära bland logistikföretagen.”, förklarar Mikael Antonsson, Director Traffic Gasum, Sverige.

Ökat intresse för gas i Skåne

Nyheten om den nya tankstationen i Kristianstad har lett till ett ökat intresse för gas i Skåne. Exempelvis Åhusbaserade Green L Equipment AB strävar efter att få företagets första gasdrivna lastbil så snart som möjligt.

”Jag har följt utvecklingen för gasdrivna lastbilar i ungefär ett år nu. När jag hörde nyheterna om den nya biogasanläggningen och tankstationen i området visste jag att jag ville lägga till en gasdriven lastbil till min fordonspark. Jag har skickat in en ansökan till Klimatklivet och väntar nu på att få besked om med hur mycket de stöd de kommer att ge oss för att köpa in en gasdriven lastbil. Det faktum att gas som bränsle är miljövänligt är viktigt för Green L Equipment, eftersom vi strävar efter att bli koldioxidneutrala i framtiden. Det bidrar även till våra kunders arbete för att minska utsläppen. Vår kund HKScan strävar exempelvis efter att ha 100 procent fossilfria transporter före 2025,” tillägger Mårten Andersson, vd på Green L Equipment AB.

I och med användningen av LNG kan utsläppen av koldioxid minska med cirka 20 procent jämfört med diesel. Med LBG blir minskningen av utsläppen ca 85 procent.

Spillvatten blir förnybar energi

2018 aviserade Gasum sina planer på att bygga en biogasanläggning vid Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla utanför Kristianstad. Anläggningen, som drivs av Gasum, kommer att omvandla pappersbrukets spillvatten till förnybar flytande biogas (LBG). Det kommer samtidigt att medföra att resurseffektiviteten på pappersbruket ökar, i och med att klimatavtrycket minskar. Den biogas som produceras kommer att användas inom vägtrafik, sjöfart och industri. Enligt planerna förväntas anläggningen tas i drift andra halvåret 2020 och den LBG som produceras kommer sedan också att finnas tillgängligt på tankstationen i Kristianstad.

”Samarbetet inom cirkulär ekonomi med Stora Ensos massa- och pappersbruk i Nymölla är ett fantastiskt projekt som visar hur lokala sidoströmmar kan utnyttjas på ett effektivt sätt i produktionen av förnybart bränsle på industriell nivå. Dessutom kommer det att öka kapaciteten för den svenska produktionen av biogas,” säger Erik Woode, Business development manager Industry & Public transport, Gasum.