Nyhet

Branschstandard för el- och hybridfordon

Foto: Bil Sweden.

Bil Sweden och MRF tar nu initiativet till att ta fram och leda arbetet med riktlinjer och regler för vad som ska gälla vid arbete med, och hantering av el- och hybridfordon. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbeten och all hantering av el- och hybridfordon sker på ett säkert sätt av personal med rätt utbildning.

Projektet kommer att bedrivas på bred front där berörda parter samlas för att skapa en heltäckande svensk branschstandard. Dialog har även inletts med branschorganisationer från Norge, Finland, Danmark och Estland som har uttryckt ett intresse att arbeta ihop med vad som i förlängningen kan bli en standard som sträcker sig över landsgränserna.

Kontakterna med myndigheter och andra parter har pågått en längre tid och beslutet innebär att Bil Sweden och MRF tillsammans kraftsamlar för att skapa trygghet och enkelhet i en marknad där osäkerhet råder på vissa områden.

Ökat behov av enhetlig standard

I takt med att volymerna av laddbara elbilar nu snabbt ökar på den svenska marknaden kommer behovet av en enhetlig standard att öka, projektet kommer därför att drivas med hög prioritet.

Inledningsvis kommer gemensamma arbetsgrupper startas där olika parter deltar/bjuds in för en bred förankring i syfte att ta fram riktlinjerna för att säkerställa att all hantering av fordon med eldrift sker på ett tryggt och säkert sätt.