Kortnyheter

18 omkomna i januaritrafiken

Foto: Transportstyrelsen.

Under januari 2020 omkom 18 personer i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 14 februari 2020. Det är 9 färre omkomna jämfört med januari månad 2019.

Av 18 omkomna var 6 personer oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Av övriga 12 omkomna personer hade 7 färdats i personbil och 5 i lastbil.
7 bilister omkom i mötesolyckor och 4 i singelolyckor. 6 av de omkomna var över 65 år, 3 kvinnor och 15 män.

Medelantalet omkomna i januari månad, under de föregående fem åren 2015-2019, är 16 personer.

Minskat antal omkomna

Under de senaste 12 månaderna (februari 2019-januari 2020) har 212 personer omkommit. Under de senaste föregående 12 månaderna (februari 2018-januari 2019) omkom 338 personer. Jämför man med ett 5-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 23 procent.