Artiklar

Stora utmaningar efter nya barkborreangrepp

Enorma mängder av träd har angripits av granbarkborren och det ställer stora krav på logistiken för att få hela kedjan från avverkning till slutkund att fungera.
En del av timret är så pass illa skadat att det blir till energived, men fortfarande kan det mesta av sortimentet ändå tas om hand.

Daniel Fellenius är marknadschef på Sydved och han konstaterar att barkborreangreppen under 2019 blev dubbelt så omfattande som under det tidigare rekordåret 2018.
– Vi trodde ganska länge att det skulle stanna på samma nivå som tidigare, det vill säga 2,5 miljoner kubikmeter här i Götaland. Men så fick vi plötsligt en andra svärmning i augusti och när vi nu summerar 2019 hamnar vi på fem miljoner. Och inte nog med det, nu visar inventeringar att angreppen spridit sig upp till mellersta Sverige där ytterligare två miljoner kubikmeter angripits. Så det är enorma mängder som ska hanteras, säger han och tillägger att det bara finns ett effektivt sätt att bekämpa den lilla insekten.
Och det är att inte bara avverka allt som blivit angripet i tid, timret måste dessutom transporteras ut ur skogen så fort som möjligt.

Angriper försvagade granar

Granbarkborren angriper främst försvagade granar vid till exempel extrem torka, som under den rekordvarma sommaren 2018.
Tidiga spår på angrepp är att det finns ovanligt gott om barr på marken eller att det ligger frömjöl vid stammen. Även kåda som runnit är tecken på att trädet försökt täppa till de hål som insekten gjort.
Även obarkat timmer som stormfällts kan göra det möjligt för insekten att föröka sig snabbt, vilket visade sig tydligt efter stormen Gudrun 2005.

Yngelkammare under barken

Insekten förökar sig genom att hanen gräver sig genom granbarken för att skapa en yngelkammare under barken. Honan i sin tur gräver en eller flera gångar ut från yngelkammaren där hon lägger sina ägg.
Angreppen går snabbt och därför gäller det att hålla uppsikt över sin skog.
– Det är oerhört viktigt att de enskilda skogsägarna tar kontakt med sin virkesköpare i mycket god tid för att kunna planera för hur avverkningen ska gå till, men även för att uttransporten av virke ska gå så smidigt som möjligt. Många har frågor om mindre bestånd, men det är oerhört komplext och dyrt att gå in med en skördare för att ta enskilda träd.

App för bra underlag

– Vi tipsar skogsägarna att använda sig av vår app där de kan gå runt i sina egna skogar och markera de områden som är angripna, på så sätt får man ett bra underlag för de beslut som man ska ta tillsammans med sin virkesköpare. En stor fördel med appen är att man får exakta koordinater på var barkborreangreppen finns, säger Daniel Fellenius och tillägger att den senaste våren och sommaren bjöd på stora utmaningar.
– Det handlar inte bara om att ha rätt avverkningsresurser på rätt plats i rätt tid, vi måste även arbeta med lösningar för avsättning av virket för att rädda så stort virkesvärde som möjligt för den enskilde skogsägaren.

Fokuserar resurserna på barkborreskadad skog

Sydved har i likhet med de flesta andra skogsbolag valt att fokusera sina befintliga resurser när det gäller avverkning och transporter till just barkborreskadad skog.
– Samtidigt har vi försökt tillgodose det löpande behovet av dels färskt virke som massaindustrin behöver, men även av oskadat timmer till sågverken. Vi har lyckats rädda merparten av det som vi huggit men ibland har bestånden varit så pass skadade att det fått gå till flis, säger han och ger exempel på hur man använt sig av terminaler i småländska Stockaryd där Stora Enso flisat sortimentet som sedan transporterats i containrar via järnväg till kraftvärmeverk i Stockholm.
Varje vecka går ett tågset med 30 vagnar som rymmer sammanlagt 90 containrar, men även från Boxholm transporteras virke med tåg till Stockholm och från Falköping till Norge.

Export till Tyskland och Kina

Dessutom går en del av det svenska barkborrevirket på export till framförallt norra Tyskland och som då skeppas från Sölvesborg, Karlskrona, Oskarshamn, Västervik och Norrköping samt till Kina. Det har bland annat utförts en provleverans av en mindre volym som lastats i containrar utanför Vaggeryd och sedan gått via tåg till Göteborg, och i nästa steg med båt till Kina. Timret var 5,80 meter, men provleveransen innehöll även en femtedel som var 11,8 meter.
Ett av sågverken i regionen är det privatägda sågverket JGA i Linneryd och här är man mitt i händelsernas centrum.
Johan Holgerson är råvaruchef inköp och han konstaterar att de omfattande barkborreskadorna har påverkat det normala skogsbruket i stor utsträckning.

Har ökat produktionen

– De senaste åren har vi ökat produktionen med tio procent årligen. Tack vare det har vi kunnat såga ordinarie produktion av friskt virke och dessutom kunnat ta hand om stora volymer barkborreskadat timmer, säger han och tillägger att de sämre kvalitéerna säljs företrädesvis till Kina och Nordafrika.
Utöver de sågbara sortimenten har även volymerna av massaved och energived ökat rejält.
Själv håller han tummarna för att det inte blir några stormskador den kommande tiden, men även att det blir en gynnsam väderlek för skogen eftersom detta stärker trädens motståndskraft mot eventuellt kommande angrepp.

Samverkan viktigt

– Det är viktigt att hela branschen samverkar för att vi tillsammans ska kunna bekämpa granbarkborren. Det handlar om att ha rutiner och resurser för att så snabbt som möjligt avverka och transportera bort träd som är under angrepp, säger han.
Text: Peter Fredriksson