Kortnyheter

Bomull och biodrivmedel av barkborreskadat virke

Foto: Getty Images

Nu kan det finnas nya användningsmöjligheter för virke som skadats av barkborrar. Ett projekt vid Stockholms universitet undersöker nämligen om textilfiber från barkborreskadat trä kan ersätta bomullsprodukter inom sjukvården. Idag bränns nästan allt förstört virke till ett lågt värde.

Forskarna inom projektet har i en studie visat att barkborreskadat virke kan generera högkvalitativ fiber. Denna fiber kan ersätta bomull för flera funktioner inom bland annat sjukvården. Samtidigt går det att få fram miljövänliga, så kallade gröna kemikalier som kan användas som biodrivmedel eller i kemikalieindustrin.

– Genom att använda en restström, med lågt värde, visade det sig att miljöpåverkan av den genererade fibern från barkborreskadat virke var betydligt lägre än bomull avseende bland annat vattenförbrukning, klimatförändringar, landanvändning och resursanvändning. Resultaten har en positiv påverkan på 10 av 17 FN:s globala mål för hållbar utveckling, säger Joseph Samec som är professorer inom kemi vid Stockholms universitet.

Om tekniken implementeras i Europa finns, enligt Joseph Samec, potential att tillverka 15 miljoner ton textilfiber och fyra miljoner ton gröna kemikalier.

– 15 miljoner ton textilfiber motsvarar nästan 60 procent av bomullstillverkningen och därmed skulle 20 miljoner hektar bördig jordbruksmark kunna friläggas för matproduktion. Detta utan att fälla träd som ändå inte skulle stått kvar i skogen, säger Joseph Samec.

Källa: forskning.se