Artiklar

”Skoterälskare visar hänsyn”

skoterälskare
Genom att vara medvetna om hur och var vi får köra skoter, kan vi undvika onödiga skador och fortsätta njuta av både naturen och skoteråkning.

Känslan att susa fram i ett vackert vinterlandskap med gnistrande snö är oslagbar. Men många saknar tillräcklig kunskap om hållbar skoterkörning.Kampanjen Skoterälskare ska öka medvetenheten om skador på skogsmark och uppmana till ökad hänsyn. 

Skoterförsäljningen ökar och hela sju av tio nyköpta skotrar är så kallade mountain- och crossovermaskiner framtagna för friåkning. Det gör att markägare oroas av ökade skador på nyplanterade skogsplantor.

Skoterälskare.nu

Flera skogliga aktörer och Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation vill därför öka medvetenheten hos landets skoterägare med kampanjen Skoterälskare.nu som nu är inne på andra året.

– Vi tror att ökad kunskap om vilka regler som finns leder till en positiv attitydförändring och ett ökat ansvar. Är man en riktig skoterälskare ska man också visa hänsyn, säger Ulrica Winberg-Jonsson som är projektledare för kampanjen och arbetar på Norra.

Brutna talltoppar

Enligt Ulrica märker både privata skogsägare och skogsbolag av en ökad skoterkörning där det finns nyplanterad skog.

– En öppen yta i skogen är förmodligen väldigt lockande att köra på, men brutna toppar och grenar på tallplantorna gör att virkeskvalitén sjunker. Det märks inte förrän vid avverkningen 70-80 år senare, vilket innebär stora förluster både för markägaren och klimatet. Tänk på det, vilken förödande effekt fem minuters härlig åkning på fel ställe kan få.

Väljer att stödplantera

Ofta kan en skogsägare ganska direkt se hur skadad plantorna är och utifrån det väljer många att stödplantera eller i värsta fall plantera om stora delar av ytan.

Cirka 380 miljoner skogsplantor sätts varje år i Sverige. Det är en fantastisk resurs med förmåga att ersätta fossila råvaror som olja, kol och plast. Men den behöver skyddas.

Medvetenheten ökar

Kampanjen har redan ökat medvetenheten. När kampanjen startade tyckte 60 procent att det är mycket viktigt att ta hänsyn till annans skogs- eller jordegendom. Nu är siffran uppe i 76 procent, alltså en ökning med 16 procent efter kampanjens första år.

24 procent bryter mot reglerna

– Vi gjorde en mätning när den första kampanjen drog igång och nu har vi följt upp med en ny mätning. 80 procent säger att de åker på uppmärkta skoterleder, men 46 procent ägnar sig också åt friåkning utanför skoterlederna. 24 procent uppger att de bryter mot reglerna, säger Ulrica Winberg-Jonsson.

Vi svenskar vill generellt hålla oss till lagar och regler, så Ulrica tycker att det ska bli spännande att se om de kan få ner den siffran till nästa års mätning. För kampanjen fortsätter.

Sprida kunskap

– Förändring tar tid så det är viktigt att vi fortsätter att sprida kunskap. De som tar skoterkörkort idag lär sig om hållbar skoterkörning i både teori och praktik och många äldre skoterförare har också den kunskapen även om de inte har gått utbildningen. Men resultatet i vår undersökning visar att allt för många medvetet bryter mot regler och då tror vi att en förstärkt kunskapsinsats kommer att kunna vända de vägvalen.

Digital kampanj med fina priser

Kampanjen är till största delen digital. På hemsidan skoterälskare.nu finns fakta, tips och ett test med fina priser.

– Nytt för i år är att du kan vinna en weekend för två personer på Big River Camp utanför Åre med oförglömlig lössnöåkning och en personlig proffscoach som hjälper dig att ta nästa steg i din skoteråkning.

Privat egendom

Åldersgränsen för skoterkörning i Sverige är 16 år. Det är förbjudet att köra på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket. Det är inte heller tillåtet att köra alltför nära bostäder/bebyggelse.

– Om du håller dig till skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Tänk dig noga för om du kör över någon annans skogs- eller jordbruksmark. Det får inte finnas risk för skada. Om du märker att det har avverkats på en plats så är det stor risk att det också har planterats, eftersom det görs inom två till tre år efter en slutavverkning. Håll dig efter hyggeskanterna. Stora åkrar kan vara lockande, men fortfarande är det privat egendom. Du kör ju inte in med bilen och sladdar runt i någons trädgård.

Särskilda bestämmelser

Många skogsägare sätter upp skyltar, men det gäller som skoterförare att respektera de regler som finns och hålla sig till lederna. Det råder skoterförbud i vissa regleringsområden. Nationalparker och naturreservat har också särskilda bestämmelser.

Påbjuden skoterled

Påbjuden skoterled märks ut med påbudsmärke, en blå, rund skylt med vit skotersymbol. Det innebär att du måste följa leden, och att det är förbjudet att köra utanför.

Lämplig skoterled

Lämplig skoterled märks ut med anvisningsmärke; en kvadratisk skylt med blå skotersymbol på vit botten. Märket talar om att du kör säkrast och stör minst på den leden. Du bör hålla dig till leden, men det är inte förbjudet att köra utanför leden.

Njut av skoterfärden

Ulrica Winberg-Jonsson är själv både skogsägare och skoterförare.

– Jag har många favoritplatser här i Vännäs, utanför Umeå. Det är helt fantastiskt att kunna ta sig ut i naturen och stanna för en fika på en vacker plats. Vi ska måna om våra skoterleder, som finns där av en anledning och som markägaren låter oss använda. Om vi missbrukar det förtroendet så kan skoterleden stängas. Vi vill ju kunna njuta av skoterfärden utan att det sker på någon annans bekostnad, avslutar Ulrika.

Text: Jenny Fors.  Foto: Getty Images