Kortnyheter

Godset fick en röst när Transportföretagen träffade regeringen

Foto: Getty Images.

Transportföretagen träffade på onsdagseftermiddagen infrastrukturminister Tomas Eneroth för att ge en lägesbild över hur godstransporterna på väg och järnväg drabbas av coronakrisen och vad regeringen behöver göra för att branschen ska klara sig ur krisen. Transportföretagen lyfte även in flygfrakt i godsdiskussionen.

Godstransporterna blir alltmer påverkade av coronakrisen. Godstrafiken med samtliga trafikslag är central för försörjningstryggheten för både dagligvaruhandeln och för industrin. Som nuläget ser ut kommer godstransporterna inte att klara full kapacitet särskilt länge till, branschen tampades redan innan coronakrisen med bland annat förarbrist som nu förväntas eskalera med sjukskrivningar. I samband med denna akuta kris måste även tidskritiska transporter, till exempel sjukvårdsutrustning, med flygfrakt säkras.

Oro i åkerinäringen

”Det finns redan nu en utbredd oro inom åkerinäringen med sjukskrivningar och att förarna och åkerierna kan få svårt att utföra sina uppdrag om sjukskrivningarna tilltar. Efterfrågan på livsmedelstransporter ökar i takt med att människor hamstrar. Ett samhälle står still om transporterna inte fungerar och det skulle få förödande konsekvenser”, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen.

Större insats till korttidspermitteringarna

”Regeringen behöver nu gå in med en större insats till korttidspermitteringarna så att de täcker hundra procent och dessutom se till att korttidspermitteringarna även gäller familjeföretag. Vi anser också att trängselavgifter och skatter ska ses över och tas bort och att YKB (yrkeskompetensbevis) automatiskt ska förlängas för alla förare med ett år och att det även ska bli möjligt med YKB-utbildning på distans eftersom coronasituationen innebär att utbildningarna pausats och att förare då kan förlora sitt tillstånd”, säger Marcus Dahlsten.

Flyget som transportör

”Vi lyfte även in frågan om flyget som samhällsbärare eftersom flyget dessutom fraktar gods. Särskilt känsligt är tidskritiskt och ömtåligt gods som medicin, insulin, vaccin och sjukvårdsutrustning. Därför är det viktigt att flygets infrastruktur inte raseras eller monteras ner i sviterna av corona”, avslutar Marcus Dahlsten.

 

Transportföretagen anser:

  • Att bland annat trängselavgifter- och skatter, broavgifter för samtliga trafikslag ska tas bort.
  • Att YKB automatiskt ska förlängas för alla med ett år och att det blir möjligt med YKB-utbildning på distans.
  • Att skatteundantaget för biobränsle ska behållas.
  • Att det skapas prioriterade filer för godstransporter vid gränsövergångar.
  • Att transportanställda får röra sig fritt över gränserna.