Nyhet

Full containeraktivitet i Göteborgs hamn trots pandemin

Foto: Göteborgs hamn.

Hamnar runt om i Europa har drabbats hårt av rådande coronapandemi. Det visar nyligen publicerade volymrapporter från Europas största hamnar. De europeiska hamnarna har också drabbats hårt av inställda anlöp, i flertalet hamnar har upp till 30 procent av anlöpen ställts in. Samtidigt har Göteborgs hamn ökat i containervolym och inga direktanlöp har varken ställts in eller planeras att ställas in.

De tio största hamnarna i Europa tappade i snitt fem procent av sina containervolymer under årets första kvartal jämfört med förra året, enligt hamnarnas egen rapportering. I kontrast till detta har containervolymerna i Göteborgs hamn istället ökat med åtta procent under samma period.

Fortsatt hög servicenivå

– Den europeiska trenden är nedslående, men samtidigt är vi extra stolta över att vi själva lyckats komma väl ut. Det har varit möjligt tack vare att vi tillsammans med alla våra partners och kunder fortsatt kunnat leverera en hög och flexibel servicenivå och utveckla vårt erbjudande, säger Dennis Olesen, VD på APM Terminals Gothenburg AB.

Sveriges hantering av pandemin en viktig faktor

Det öppna förhållningssättet i Sverige gentemot omvärlden och att svensk industri kunnat fortsätta bedriva export under coronapandemin är andra viktiga faktorer som gör att Göteborgs hamn sticker ut i den europeiska hamnstatistiken menar Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB:

– Vi har ett brett linjeutbud, en mycket välfungerande järnvägsinfrastruktur på landsidan och en kapacitet som gör oss uthålliga även i tuffare tider. Vi ser att gods koncentreras till Göteborg från hela landet i stigande grad, när nu många ser över sina logistikkoncept.

Inga inställda direktanlöp i Göteborg

Under samma tid har många oceangående anlöp ställts in runt om i europeiska hamnar vilket stört hamnarnas flöden. I Göteborg har inga direktanlöp ställts in – veckotrafiken till och från Asien med världens största fartyg har fortsatt gå, vecka efter vecka.

Viktig pulsåder

– Veckotrafiken mellan Göteborg och Asien utgör den viktigaste pulsådern för svensk import- och exportindustri och det har varit en nyckel att den trafiken kunnat hållas igång utan störning. Vi ser samtidigt hur fler delar av landet kan flytta gods till tågen och Göteborg, vilket är en trygghet och skapar kontinuitet och konkurrenskraft för hela Sveriges handel med omvärlden, säger Dennis Olesen.

Ser positivt på framtiden

Trots att coronapandemin inte har något slutdatum ser Elvir Dzanic positivt på framtiden, både för hamnen i stort och för containertrafiken i synnerhet.

– I och med att vi var bland de första att agera på coronapandemin med tidiga åtgärder för att säkerställa godsnavets öppenhet, så har vi också kunnat hålla blicken fortsatt riktad framåt. Tillsammans med aktörerna i hamnen fortsätter vi med oförändrad kraft att tillgodose marknadens behov av bland annat farledsfördjupning, ytterligare omlastningsmöjligheter och utbyggnad av hamnens järnvägskoncept som redan är ett av världens mest framgångsrika, säger Elvir Dzanic.