Artiklar

Nu satsas det på skogsforskning

Göran Örlander_Fotograf_Martina Wärenfeldt
Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Södras forskningsstiftelse bidrar med ytterligare 6,8 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin.

– Att satsa på forskning är centralt för att klara omställningen av samhället, oavsett om vi befinner oss i hög- eller lågkonjunktur eller i en tid av pandemi och osäkerhet på marknaden. Det är den insikten vi bärs av när vi nu skjuter till ytterligare medel, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Satsnig på Ligninprodukter

Bland de projekt som beviljats pengar finns ”Ligninbaserade vattentäta beläggningar”. Ett projekt som syftar till att utveckla material baserade på lignin och tallolja för ytbehandling av exempelvis träprodukter och textil.

– Lignin, en av vedens huvudbeståndsdelar, hanteras i enorma volymer dagligen inom pappers- och massaindustrin. Det finns stor potential att kunna ta ytterligare steg i värdekedjan och hitta nya användningsområden för lignin som kan ersätta dagens fossila alternativ, säger Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.

Exempel på sådana användningsområden för Lignin är lim, biodrivmedel, kolfiber samt i bygg- och konstruktionsmaterial.

– Man har kommit långt inom delar av dessa områden men det behövs långsiktighet och fortsatta satsningar för att i framtiden kunna nå ut i stora volymer kommersiellt, säger Catrin Gustavsson.

Mål att minska angrepp av granbarkborre

Ett flertal projekt som är inriktade på skog har beviljats medel, bland annat projekt som rör den svåra skadesituationen av barkborre.

– Gran är det viktigaste trädslaget för skogsbruket i södra Sverige. Därför är det viktigt att vi får bästa möjliga kunskap om granbarkborreskadornas omfattning och utveckling. För att de ska kunna begränsas framöver, säger Göran Örlander.

Ett projekt som beviljats forkningspengar är ”Hur skall framtidens granbestånd vara beskaffade för att minska risken för angrepp av granbarkborre?”. Målet med projektet är att fastställa vilka beståndstyper av gran som löper störst risk att angripas av granbarkborre. Forskarna ska även uppskatta hur stora skador granbarkborre orsakar.

Här kan du läsa mer om Södras forskningsstiftelse och vilka projekt som beviljats bidrag.

Mer om riskerna med Granbarksborre.

Av: Maria Nordholm, Källa Södra