Nyhet

Uppmanar logistikbranschen att ställa högre hållbarhetskrav

LBC Frakt vill ta ansvar och visa att det är möjligt att ställa om.
LBC Frakt vill ta ansvar och visa att det är möjligt att ställa om.

LBC Frakt i Karlstad tycker att både branschkollegor och kunder gör för lite i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle. I en ny kampanj uppmanas omvärlden att syna LBC Frakts hållbarhetsarbete.

Som ett led i sin egen omställning har LBC frakt investerat i ny teknik och är först i världen med en biogasdriven schaktbil. En ny drivmedelsanläggning med endast fossilfria drivmedel som biogas och etanol håller på att byggas och på terminaltaket installeras en solcellsanläggning vars el ska driva både terminal och elbilar. Dessutom har 17 MKR investerats i en sorteringsanläggning för att ta hand om allt avfall från den egna verksamheten och från kunder inom exempelvis byggbranschen.

– Vår verksamhet behövs för att hålla samhället igång men koldioxidutsläppen har stor klimatpåverkan, säger Lars Reinholdsson, VD på LBC Frakt. Vi på LBC Frakt vill ta ansvar och visa att det är möjligt att ställa om. Just nu går det för långsamt för branschen och de som kan påverka mest är kunderna. De behöver ställa fler och tuffare krav.

En socialt hållbar arbetsplats

Det är inte bara miljön som omfattas i LBC Frakts hållbarhetsplan utan även människor. För att skapa en socialt hållbar arbetsplats och bli en attraktiv arbetsgivare har LBC Frakt sen 2017 arbetat med Genusakademin. Målet är att bryta förlegade normer och göra branschen mer öppen och lockande för unga talanger.

– Dagens ungdomar är framtidens medarbetare och de förväntar sig en arbetsplats där kompetens, mångfald och jämlikhet är grundpelare i verksamheten, säger Lars Reinholdsson. Vi har under 2020 implementerat en ny värdegrund som alla – från styrelse till åkare och medarbetare på kontoret – använder sig av.