Nyhet

Får investeringsstöd för hållbarhet

Hållbarhetsarbete på Trejon tillsammans med Esam. Foto: Trejon.

Trejon, en ledande aktör inom maskinleverans och tillverkning, har blivit tilldelad investeringsstöd för att ytterligare stärka sina hållbarhetsinitiativ. Region Västerbotten erkänner företagets strategiska inriktning på att göra sina produkter ännu mer hållbara och ser detta som en viktig drivkraft för hållbar tillväxt i regionen.

Investeringen, godkänd av Region Västerbotten, fokuserar på att förbättra miljö- och hållbarhetsprestanda genom hela Trejons värdekedja. Samarbetet med Esam hållbarhetskonsulter kommer att spela en nyckelroll i genomförandet av dessa hållbarhetsinitiativ.

Viktigt för Trejon

Anna Johansson, ansvarig för kvalitets och miljöfrågor hos Trejon är glad och stolt över regionens beslut:

”- Hållbart företagande är viktigt för Trejon. Vi ser stor potential i att skapa en ännu mer hållbar värdekedja och anser att detta är strategiskt viktigt för vårt samarbete med leverantörer och återförsäljare i både Sverige och internationellt. Därför väljer vi att investera i samarbetet med Esam, som kommer att fortsätta stödja oss i detta viktiga arbete.”

Huvudfokus kommer att ligga på att systematiskt utveckla hållbarhetsarbete för att fortsätta driva affärerna i en mer hållbar riktning. Genom att skaffa mer detaljerad information om miljö- och hållbarhetspåverkan inom företagets värdekedja kommer Trejon att identifiera och prioritera rätt områden för framtida utveckling. Denna insats kommer också att förstärka företagets kommunikation kring hållbarhetsfrågor.

Positiv utveckling

Maria Blechingberg, konsult och delägare på Esam, uttrycker sin förväntan:

”- Vi på Esam ser fram emot att fortsätta vara med och förstärka Trejons hållbara vision.”

Trejons senaste framgångsrika år, präglade av ökad försäljning och fokus på utvalda produktgrupper samt utvecklingen av egna varumärken, har lagt grunden för den positiva utvecklingen. Investeringen i hållbarhetsarbete förväntas ytterligare bidra till denna framgång och stärka Trejons position som en ansvarsfull och hållbar aktör inom branschen.

Källa och foto: Trejon.