Nyhet

Vägtransportfokus 2-3 juni Livesändning!

Foto: Getty Images.

2-3 juni samlas tongivande aktörer inom transportnäringen under det digitala eventet Vägtransportfokus. Här möter du representanter för fordonstillverkare, påbyggare, myndigheter, politiker, experter och företag med smarta lösningar för dig i din vardag som verksam inom branschen.

Årets stora digitala event för transportnäringen startar 2 juni kl 9.00 med att infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalar.

Cabotagestudien

En annan av deltagarna i programmet är Henrik Sternberg, logistikforskare på Iowa State University, USA. Henrik kommer att presentera de nya resultaten från världens största transportstudie, Cabotagestudien. Vägtransportfokus blir den första officiella presentationen av analyserna. Vi kommer också att få ta del av Henriks bild av hur det ser ut på vägarna före och efter mobilitetspaketet.

HCT-transporter

Kenneth Natanaelsson, strategisk planerare för Trafikverket kommer att prata om hur nuvarande status och framtida utvecklingsmöjligheter för HCT-transporter i Sverige ser ut. I den efterföljande paneldebatten kommer vi att föra höra om både för- och nackdelarna med HCT-transporter.

Vad säger politikerna?

Transportföretagens samhällspolitiska chef, Tina Thorsell kommer i programpunkten ”Det delade väglandet – effekter av underfinansierat vägunderhåll” att ställa frågan om underhållsskulden för våra vägar kommer att minska i och med regeringens infrastrukturproposition som behandlas i Sveriges riksdag inom kort. Och vad säger politikerna?

Kompetensförsörjningen

Framgångsrik kompetensförsörjning är ett samarbete mellan politiker, skolor, företag, fack och branschorganisationer. TYA har arbetat långsiktigt med kompetensförsörjningen av åkeribranschen under många år. Sigalit Slutbäck, vd TYA, berättar om hur och vilken utveckling vi kan se så här långt i programpunkten ”Kritiska faktorer för framgångsrik kompetensförsörjning”. På temat kompetensförsörjning får vi också träffa två blivande yrkesförare från Vreta utbildningscentrum och höra om deras väg till transportbranschen och hur framtiden ser ut för dem.

Självförsörjande på biodrivmedel

Frågan om hur Sverige ska kunna bli självförsörjande på biodrivmedel är ytterligare en av många intressanta programpunkter. Här ger en av branschens jättar, Preem, sin vision av hur denna fråga ska lösas.

Trender och utmaningar

Dessutom kommer programmet att handla om bland annat elektrifiering, hållbarhet, säkerhet, smarta lösningar och produkter, arbetsmiljö och mycket mer. Panelsamtal, debatter och föredrag ger dig en aktuell bild av branschens framgångar, trender, behov och utmaningar.

 

 

Varmt välkommen att delta digitalt i Vägtransportfokus 2-3 juni!

Om Vägtransportfokus:

  • Direktsänds 2-3 juni från Elmia.
  • Kostnadsfritt att delta, ingen föranmälan krävs.
  • Arrangeras av Elmia Lastbil, Lastfordonsgruppen och tidningen Trailer.
  • Här möjliggörs erfarenhetsutbyte och samverkan för framtiden inom transportnäringen.
  • Riktar sig till dem som är verksamma inom transport- och åkerinäringen, politiker, myndigheter och beslutsfattare.

    Programmet för Vägtransportfokus 2-3 juni hittar du här