Nyhet

Tanka vätgas i Värmland 2023

Foto: Getty Images

Snart blir det lättare att köra och investera i lastbilar, bussar och personbilar som går på gas eller el i Värmland. En unik tankstation för vätgas och andra förnybara drivmedel har fått närmare 20 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet och kommer att etableras i Grums. I omställningen till ett klimatneutralt samhälle med en fossilfri transportsektor utpekas vätgastekniken som en nyckelfaktor.

– Det här är en etablering som har stor betydelse för Värmland. Tankstationen ger nya förutsättningar för effektivare och mer hållbara transporter på vägarna, dessutom får den en strategiskt viktig placering i länken mellan Oslo och Stockholm samt för trafiken i norrgående riktning vilket känns väldigt positivt, säger landshövding Georg Andrén.

Vätgas, biogas och snabbladdare för elfordon

Det är företaget Orangegas Sverige AB som beviljats närmare 20 miljoner kronor i investeringsstöd från Klimatklivet. Satsningen blir unik då det är den första tankstationen för vätgas i Värmland, och den första stationen med strategiskt viktiga fordonsbränslen i sametablering i länet. Den nya stationen kommer att tillhandahålla en palett av förnybara drivmedel som vätgas, biogas och snabbladdare för elfordon (160 kW).

– Klimatsatsningen ger viktiga signaler till länets åkerinäring och till kommunerna att det går att investera i fordon och göra transportupphandlingar som bidrar till en mer fossilfri fordonsflotta. Etableringen är också en nyckelfaktor för åkeribranschen i genomförandet av klimatåtaganden i branschens färdplaner inom Fossilfritt Sverige säger Kristina Rebane, projektledare inom energi- och klimat på Länsstyrelsen Värmland.

Fossiloberoende transportsektor år 2030

Sverige har ett nationellt mål som innebär ett klimatneutralt samhälle senast år 2045, där ett av delmålen är en fossiloberoende transportsektor år 2030. Vätgas är framför allt intressant för tunga transporter. Att ersätta traditionella lastbilar med vätgaslastbilar, så kallade bränslecellslastbilar, kan markant minska utsläppen från vägtransporter.

Ökar konkurrenskraften

­– Det är strategiskt viktigt att det nu kommer att vara möjligt att tanka vätgas i Värmland, det är den första tankstationen i sitt slag i länet. Satsningarna i infrastrukturen som helhet ger förutsättningar för länets transportföretag att investera i fordon som drivs med förnybara drivmedel och det kan i sin tur öka konkurrenskraften. Det är positivt att Klimatklivet gör satsningen möjlig säger Kristina Rebane, projektledare inom energi- och klimat på Länsstyrelsen Värmland.

Invigning 2023

Den nya tankstationen i Grums beräknas vara klar för invigning i slutet av december 2023.

 

 

 

Källa: Länsstyrelsen Värmland