Produktnyheter

X-Fog – ett tensidfritt släckmedel som ersätter dagens skumbrandsläckare

Den nya brandsläckaren X-Fog från CGS ersätter dagens skumbrandsläckare och möter högt ställda miljökrav. I ett pressmeddelande skriver företaget att X-Fog är som det enda högeffektiva, vätskebaserade släckmedlet på marknaden helt tensidfritt vilket gör ett byte bort från både PFAS (flourtensider) såväl som andra tensider enkelt. 

Enligt statistik från MSB är 98% av alla bränder klass A, det vill säga bränder i fibrösa material där skum inte behövs som släckmedel. X-fog klassas som vatten med tillsats och används idag av räddningstjänsten för skogs-, hus- och industribränder på olika orter i landet.

X-Fog är den enda vätskebaserade släckaren med hög släckeffekt på marknaden som är helt tensidfri. Släckmedlet saknar kemiska ämnen som har cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper. Det innebär att medlet är ett hållbart och miljövänligt brandskydd utan att kompromissa på säkerheten.

När det nu pågår ett lagstiftningsarbete mot flourtensider (PFAS), och när branschorganisationen SVEBRA avråder från att sätta nya skumsläckare med flourtensider på marknaden, är det viktigt att dessa inte byts ut mot andra släckare med andra tensider. Både vätskesläckare och skumsläckare som innehåller tensider kan ta med sig gifter utvecklade i branden med i grundvattnet. Tensider är enormt svårnedbrytbara och stannar kvar i miljön, djur och i oss människor när vi får i oss dem.

Det nya släckmedlet är noga testat av räddningstjänsten och finns tillgängligt i behållare om 6 och 9 liter.

 

Källa: CGS