Nyhet

Swecon levererar till försvaret

Foto: Anders Grudd

Moderniseringen av det svenska försvaret går i rask takt. I november levererade Swecon 32 nya hjullastare till armén. – Under första halvåret 2022 kommer vi att leverera ytterligare 43 hjullastare till försvaret, säger Tomas Nieminen, Manager Project Sales på Swecon.

Bakgrunden är det ramavtal som Försvarets Materielverk, FMV, och Swecon tecknade 2018. Upphandlingen, två år plus två år, gällde Volvo L35, L60, L90 och L110 och syftade i första hand till att fylla behov inom logistik och materialhantering för Försvarsmakten.

Specialanpassningar

Det talades då om att försvaret hade behov av cirka 50 nya hjullastare om året. Så har det också blivit. Sedan ramavtalet tecknades 2018 har Swecon levererat 122 hjullastare till försvaret. Till det ska läggas de 43 maskiner som levereras i vår.

– Maskinerna är i grunden standardutrustade, men med en del specialanpassningar för att möta kraven i upphandlingen, säger Tomas Nieminen.

Stärker försvaret

Maskinerna som levererades i november – 11 st L35G, 3 st L60H och 18 st L110H – gick enbart till armén.

– Ännu en leverans som visar på det goda samarbetet med Swecon och stärker det svenska försvaret, säger Linus Harenius, projektledare på FMV.

Av vårens leverans på 43 maskiner ska armén ha fler L35G och L110H samt flygvapnet ett antal L90H.

 

 

Källa: Swecon