Nyhet

Nya regler för chaufförer med diabetes

Foto: Getty Images

I dag kan personer med insulinbehandlad typ 2-diabetes ha körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation. Efter årsskiftet har det blivit möjligt även för personer med andra typer av diabetes, under vissa förutsättningar.

För personer med diabetes och som har, eller vill skaffa, körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation trädde nya regler i kraft den 1 januari 2022. Med de nya reglerna kommer det inte längre att göras någon skillnad på vilken typ av diabetes man har. De utgår i stället ifrån vilken behandling personen har och risken för hypoglykemi.

Högre krav

De nya reglerna innebär att det ställs högre krav på personer där diabetes behandlas med till exempel insulin. Dessa personer måste bland annat:

  • ha kontroll på den risk för hypoglykemi som behandlingen kan medföra
  • ha kontroll på blodsockervärden samt göra regelbundna blodsockerkontroller minst två gånger om dagen och i samband med körning
  • ha förmåga att känna varningstecken för hypoglykemi och veta hur man ska hantera sin diabetes om sådana varningstecken visar sig.

Medveten om kraven

Personer som har diabetes och vill arbeta som lastbils-, buss- eller taxiförare behöver veta vilka krav som ställs för de körkorten. Man behöver också vara medveten om att körkortet kan komma att återkallas om sjukdomen förändras på ett sådant sätt att kraven inte längre uppfylls.

Återkallat körkort

Diabetiker som får en allvarlig hypoglykemi får inte köra lastbil, buss eller taxi under minst tolv månader. Körkortet kommer att återkallas och det måste gå minst tolv månader innan det är möjligt att få ett nytt körkort.

Synintyg

Hittills har Transportstyrelsen begärt av personer med diabetes att de ska skicka in synintyg tillsammans med varje läkarintyg om diabetes. Det kravet tas nu bort från föreskrifternas kapitlet om diabetes. Om och hur ofta du behöver lämna synintyg prövas istället utifrån reglerna om synfunktionerna.

Mer att läsa om de nya föreskrifterna finns att läsa i Transportstyrelsens författningssamling

 

 

 

Källa: Transportstyrelsen