Nyhet

Fler efterlysta entreprenadmaskiner och traktorer under 2021

Foto: Getty Images

Under 2021 efterlystes 68 traktorer, vilket är en ökning med 28 procent jämfört med 2020. Även efterlysningarna av entreprenadmaskiner och redskap visade på en viss ökning. Det visar den senaste årsstatistiken från Larmtjänst.

Antalet efterlysta entreprenadmaskiner och traktorer har ökat under 2021. Under 2021 har 68 traktorer efterlysts vilket är en ökning med 28 procent jämfört med 2020 då 53 traktorer blev efterlysta. Under 2021 har även 204 entreprenadmaskiner och redskap blivit efterlysta. Det är en ökning med 2,5 procent jämfört med 2020 då 199 maskiner och redskap efterlystes.

Av de 68 efterlysta traktorerna har 22 stycken återfunnits under året. Det innebär att 46 stycken, 68 procent, fortfarande är borta.

– När det kommer till traktorstölder har vi sett historiskt att mycket gods försvinner utomlands, vilket gör att chansen för återfinnande minskar ordentligt, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Av de 204 efterlysta maskinerna/redskapen har enbart 29 stycken återfunnits under året. Det innebär att 175 maskiner/redskap, 86 procent, fortfarande är borta.

– Det är bekymmersamt att så lite av godset anträffas. När det gäller oregistrerat gods är troligtvis förklaringen att mycket av godset saknar märkning och därmed försvårar chansen till återfinnande eftersom man inte kan identifiera maskinen eller verktyget, säger Fredrik Lindstedt.

Flest efterlysningar av traktorer kommer från polisregion Syd (14) medan flest efterlysningar av entreprenadmaskiner och redskap kommer från polisregion Stockholm (56).

 

Källa: Larmtjänst

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom.