Nyhet

Antal efterlysta entreprenadmaskiner ökar

Hjullastare är flitigt förekommande i statistiken. Foto: Getty Images.

Under första kvartalet 2023 har 36 entreprenadmaskiner efterlysts i Sverige. Det är en ökning med 20 procent jämfört med samma period 2022. Antal efterlysta traktorer har under perioden minskat från 17 traktorer till 10 traktorer. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.

Redan i slutet av 2022 kunde Larmtjänst notera en uppgång av antalet efterlysta entreprenadmaskiner.

– Det finns en stor efterfrågan av maskiner ute i Europa och vi befarade tidigt att stölderna av maskiner skulle fortsätta under 2023, något som vi nu ser stämmer, säger utredare Fredrik Lindstedt på Larmtjänst.

Under första kvartalet har det efterlysts 36 maskiner vilket kan jämföras med 30 maskiner under samma period 2022. I år har bland annat 9 kompaktlastare, 5 hjullastare och 5 grävmaskiner blivit efterlysta.

– Tyvärr vet vi att mörkertalet är stort eftersom mycket är oregistrerat, vilket innebär att det kan finnas fler efterlysta maskiner än vad statistiken visar, säger Fredrik Lindstedt.

Under perioden har det även efterlysts 10 traktorer. Detta är färre jämfört med samma period förra året då antalet efterlysta traktorer låg på 17 st.

Under perioden har det även efterlysts 5 redskap och annan utrustning, vilket är på samma nivå som förra året.

 

 

 

Källa: Larmtjänst