Nyhet

Swecon med när Volvo CE utvecklar kraftfullt eldrivet ekosystem med Electric Worksite

Ett banbrytande forskningsprojekt genomförs av Volvo Construction Equipment (Volvo CE) med partners för att utforska varje aspekt av det eldrivna ekosystemet, bidrar till att leverera en komplett arbetsplatslösning för stadsapplikationer.
– Det är nu det händer, på riktigt! Kompaktmaskinerna som används på Electric Worksite är sådana som vi redan säljer, säger Martin Nyrén, projektledare på Swecon Group.

Swecon har funnits med som diskussionspartner i arbetet kring ElectriCity, där Electric Worksite (E-Worksite) är ett delprojekt. Rent praktiskt har Swecon haft supportpersoner i anslutning till arbetsplatsen för att serva och underhålla de elektriska entreprenadmaskinerna.

Christer Söderberg och Martin Nyrén, chef respektive projektledare på Marketing & Business Strategy på Swecon Group, var med när E-Worksite presenterades i höstas. Båda är övertygade om att detta bara är början på en elektrisk ”revolution” inom bygg- och anläggningsbranschen.

– Det är nu det händer, på riktigt! Kompaktmaskinerna som används på E-Worksite är sådana som vi redan säljer, säger Martin Nyrén som liknar det vid en ketchupeffekt.

Att allt fler och tyngre maskiner elektrifieras är ett faktum. Likaså att samhällsutvecklingen kräver fossilfria lösningar. Utmaningen är hur övergången ska ske så smidigt och problemfritt som möjligt. Enligt Christer Söderberg blir Swecon en viktig kompetens när dagens 22 000 befintliga entreprenadmaskiner med bränslemotorer under en tid ska samsas med allt fler elektriska fordon.

Christer Söderberg och Martin Nyrén, chef respektive projektledare på Marketing & Business Strategy på Swecon Group. Foto: Peter Holgersson AB

– Den stora mängden kunder behöver hjälp för att hitta rätt lösningar i den här övergången. Det handlar exempelvis om att förstå hur mycket byggel som finns tillgänglig på arbetsplatsen. Förstå frågor kring energilagring. Förstå villkoren i upphandlingar när allt fler kräver fossilfria lösningar.

Den kompetensen arbetar Swecon med sedan en tid tillbaka, likaså med utbildningsinsatser för att möta morgondagens krav på servicesidan.

– Vi måste ha servicetekniker som kan rätt saker. Behovet av datakunskaper och elbehörighet kommer att öka, säger Christer Söderberg.

Tillsammans med flera kommuner, städer, akademiska- och industriella partners testar Volvo CE grundligt varje del av hur en elmaskin sätts i arbete ur ett systemperspektiv – från laddningsinfrastruktur till energiförsörjning. Electric Worksite (E­ Worksite), som lanserades under hösten i Göteborg, sätter inte bara det globala riktmärket för elektrifierade arbetsplatser, utan testar även elmaskiners specifika krav för olika uppgifter i en krävande stadsmiljö. Det är ett viktigt nästa steg i tillverkarens elektrifieringsresa och ett prov på dess engagemang för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser i värdekedjan senast år 2040, i enlighet med Science Based Targets-initiativet.

– Vi erbjuder redan idag elektriska lösningar med nollutsläpp, mindre buller och mer bekväm arbetsmiljö, men det är bara halva utmaningen. Vi vill även hjälpa våra kunder att nå sina egna klimatmål genom kompletta sitelösningar ur ett hållbart helhetsperspektiv. Detta spännande partnerskapet möjliggör att vi kan göra en omfattande undersökning av de olika infrastrukturs- och stödsystemsbehoven, för att elmaskiner verkligen ska kunna prestera på topp, oavsett arbetsuppgift, säger Carolina Diez Ferrer, ansvarig för Advanced Engineering på Volvo CE.

– Vi vill även hjälpa våra kunder att nå sina egna klimatmål genom kompletta arbetsplatslösningar ur ett hållbart helhetsperspektiv, säger Carolina Diez Ferrer, här på en av byggplatserna i Göteborg, Färjenäsparken. Foto: Volvo CE

E-Worksite är ett långvarigt forskningsprojekt som utforskar sitekraven för elektromobilitet under de kommande två åren i en mängd olika applikationer. I projektet vägleds kunden i omställningen från dieselmaskiner till mer hållbara lösningar genom att utforska varje aspekt av arbetsplatsen ur ett helhetsperspektiv. Projektet finansieras av Energimyndigheten, med Volvo CE i nära samarbete med Göteborgs stad, NCC, Göteborg Energi, Lindholmen Science Park, Chalmers tekniska högskola och ABB Electrification Sweden med flera, för att genomföra en storskalig maskindemonstration i Göteborg under tvåårsperioden.

– För att nå Göteborg stads klimatmål behöver vi minska växthusgaserna och vi ser att eldrivna entreprenadmaskiner kommer att hjälpa oss i det miljöarbetet genom att minska de lokala utsläppen av både kväveoxider och partiklar, såväl som buller. Partnerskapet som en del av Electric Worksite är av stort värde och vi ser att forskningsprojektet har den kapacitet som krävs för att påskynda vår gröna omställning, säger Peter Lindgren, Verksamhetsutvecklare elektrifierade transporter på Göteborgs Stads trafikkontor.

På Drottningtorget mitt i Göteborg får L25 Electric visa vad den går för, med nollutsläpp, mindre buller och en mycket bekvämare arbetsmiljö. Foto: Volvo CE

Projektplanerare svarar på frågor som till exempel hur man säkerställer att kunderna får bäst valuta för pengarna och vilka som är de mest energieffektiva metoderna för att strömförsörja maskinerna. Utöver själva tekniken krävs både affärsmodeller, infrastruktur och stödsystem, regelverk och ett nytt sätt att tänka för att nå full acceptans. Det är ett komplext pussel att lägga och det finns ingen universallösning som passar alla. Resultaten från projektet kommer att visa sig viktiga inte bara när kommuner ska besluta om utveckling av lämplig lagstiftning, utan även för industripartners när det gäller att ta tekniska lösningar till marknaden – såväl i närtid som över de kommande par decennierna.

– Vi vill kollektivt ta oss an den komplexa uppgiften att förstå det eldrivna ekosystemet och ge våra kunder vägledning om hur de bäst tar sig framåt i skiftet. Genom detta partnerskapet sammankopplar vi alla delar av kundvärdeskedjan för att bygga upp en gemensam kunskap och innovationsförmåga för att säkerställa en framtid med elektriska lösningar som klarar alla utmaningar inom anläggning, säger Niklas Lindblom, projektledare för Advanced Engineering på Volvo CE.

Att projektet genomförs i olika stadsapplikationer visar på de fördelar som elmaskiner innebär för stadslivet: låg bullernivå, låga utsläpp och en mycket mer fridfull miljö för samhället i allmänhet.

 

Källa: Swecon