Nyhet

Upprop blir nödrop

Anders Robertsson, vd Maskinentreprenörerna. Foto: Maskinentreprenörerna

– Alldeles för lite och på tok för sent. Våra företag behöver akuta åtgärder nu,  kommenterar Maskinentreprenörernas vd Anders Robertsson regeringens bränsle- och energipaket.

Maskinentreprenörerna upprop ”Nu ställer vi maskinerna” har sedan torsdagen samlat drygt 2 200 undertecknare. Många av dessa medlemsföretag har kontaktat ME för att berätta om den akuta ekonomiska situation som de skenande bränslepriserna ställt dem inför.

– Företagen som kontaktat oss talar om att behöva ställa in betalningarna redan om två månader. 1.30 kr sänkning av bränsleskatten från första juni kommer inte bidra till att rädda dessa företag. Uppropet övergår därför nu i ett nödrop konstaterar Anders Robertsson.

Finansministern lyckades med konststycket att helt utelämna den akuta situationen för företag i entreprenad- och transportbranschen eller för den delen överhuvudtaget nämna näringslivets behov. Det verkar som om regeringen inte förstår allvaret för vår bransch.

– Regeringen uttalade mål är enligt finansministern att skydda Sverige från de värsta ekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Avsaknaden av resonemang om delar av näringslivets akuta situation gör att jag tvivlar om vad de tror de skyddar.

 

Källa: Maskinentreprenörerna