Artiklar

Nu införs krav på förarbevis för vattenskoter

Foto: Adobe Stock

Tillhör du dem som sommartid gränslar vattenskotern? Då bör du ha koll på att från och med den 1 maj 2022 krävs förarbevis för att köra den. Förare måste då kunna visa att de genomgått en förarutbildning med godkänt resultat. Den som efter detta datum kör vattenskoter utan förarbevis kan straffas med böter.

Den här säsongen införs krav på förarbevis för att köra vattenskoter. Det beslutade riksdagen om förra året. Bakgrunden är att användningen av vattenskotrar ökat, vilket har resulterat i fler olyckor.

– Den som vill köra vattenskoter i sommar behöver redan nu börja förbereda sin utbildning. Det är privata utbildningsanordnare som håller i utbildningarna, men de måste vara godkända av oss. Vi har en lista med godkända utbildare på vår webbplats, säger Jonathan Stillman, handläggare på Transportstyrelsen.

För att ta förarbeviset måste man ha fyllt 15 år. Utbildningen är både teoretisk och praktisk, innehåller ett prov och tar ungefär två dagar. Efter godkänd utbildning görs ansökan om förarbeviset digitalt på Transportstyrelsens webbplats, därefter utfärdas ett digitalt förarbevis. Att ansöka om förarbeviset kostar 300 kronor och den som även önskar beställa ett plastkort kan göra det för ytterligare 200 kronor. Priset på själva utbildningen är upp till varje utbildningsanordnare att bestämma.

Den som har andra behörigheter på sjön (utfärdade före den 1 maj 2022) kan ansöka om förarbevis för vattenskoter direkt – utan att gå någon ny utbildning. Det gäller till och med den 30 april 2023 och benämns som övergångsregler. Det gäller: förarintyg för fritidsbåt, kustskepparintyg, manöverintyg för högfartsbåt eller en yrkesutbildning till fartygsbefäl.

I dag får Transportstyrelsen in cirka 250 ansökningar om dagen. Under hösten har Transportstyrelsen lanserat en e-tjänst som hanterar både ansökan om att få utbilda blivande vattenskoterförare samt ansökan om själva förarbeviset.

– De som söker nu gör det enligt övergångsreglerna och även om de har ytterligare ett år på sig att ansöka så ser vi gärna att de gör det så fort som möjligt. För personer som saknar tidigare behörigheter på sjön och som vill kunna köra vattenskoter i sommar är det hög tid att börja planera sin utbildning, säger Jonathan Stillman.

I dagsläget har Transportstyrelsen utfärdat närmare 20 000 förarbevis för vattenskoter och godkänt ett 40-tal utbildningsanordnare.

 

 

Källa: Transportstyrelsen