Kortnyheter

Larmet som kan rädda liv

Foto: Swecon

Swecons servicetekniker arbetar ofta ensamma när de utför underhåll och detta kan innebära risker för olyckor i vissa miljöer. Ett personlarm kan ge mer säkerhet vid en olycka.

Som återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner så är Swecons servicetekniker ute på fältet och utför underhålls- och reparationsarbeten i miljöer som innebär risker vid ensamarbete.

– Det här kan vara allt från motorvägar, grusvägar och isolerade skogsområden till fabriksområden och stadsmiljöer. De flesta olyckor ute hos kunder gäller fallskador. Du kan halka, snubbla eller falla från höjder. Bli klämd, fastna eller drabbas av någon annan skada, säger Johan Lejdberg, kvalitets- och miljöchef på Swecon i Sverige.

Om ingen annan är i närheten måste serviceteknikerna själva slå larm om något händer. Men vad händer om teknikern tappar medvetandet eller fastnar? Lösningen är ett personlarm i form av en liten apparat som fästs runt armen.

– För oss handlar det ytterst om att vara 100 procent trygga och tryggheten för våra medarbetare. Hälso- och säkerhetslagstiftningen kräver också att arbetsgivare tar särskild hänsyn till anställda som arbetar ensamma eller vidtar åtgärder för att minimera eventuella risker, fortsätter Johan.

Om du blir medvetslös kan du uppenbarligen inte aktivera larmet. Swecons personlarm fungerar dock fortfarande, via en så kallad ”man down”-funktion.

– Larmet börjar pipa om bäraren inte har rört sig på över 100 sekunder. Man har då 20 sekunder på sig att röra sig för att visa enheten att allt är bra, annars skickar larmet ett meddelande till en larmoperatör, säger Johan.

Sedan Swecon började registrera incidenter i rapporteringssystemet för arbetsrelaterade incidenter 2016 har totalt 37 fallolyckor rapporterats, varav 18 relaterade till servicetekniker som arbetar i fält. Ingen av dessa incidenter ledde till dödsfall.

 

 

 

Källa: Swecon Anläggningsmaskiner AB