Nyhet

Närmare 50 000 A-traktorer

Bild: Adobe Stock

A-traktorerna fortsätter att öka kraftigt. På cirka 2½ år har antalet A-traktorer fördubblats och idag finns nära 50 000 registrerade A-traktorer. Förändrade regler som infördes i juli 2020 tros ligga bakom en stor del av ökningen.

A-traktorer är på modet just nu. Antalet registrerade fordon har ökat varje år, men den tydliga uppgången tog fart under 2020. Då införde Transportstyrelsen vissa ändringar i reglerna om hur fordonen ska vara konstruerade. En A-traktor ska ha en konstruktiv hastighet som inte får överstiga 30 km/tim och ska vara spärrad för högre hastigheter än så. Regeländringen innebar att det blev möjligt att spärra hastigheten med elektroniska metoder. Den infördes för att det skulle vara möjligt att bygga om modernare bilar till A-traktorer.

– Det fanns fördelar med den här regeländringen. Den gjorde det möjligt att bygga om nyare bilar till A-traktorer. Nyare bilar är både mindre skadliga för miljön och mer trafiksäkra än äldre bilar, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Manipulerade

Det förekommer att A-traktorer är manipulerade och kan köras i betydligt högre hastigheter än de 30 km/tim som är satta som gräns. Har hastighetspärren satts ur spel räknas A-traktorn inte längre som en A-traktor utan som en personbil. En 15-åring med mopedkörkort får inte köra en personbil och riskerar att bli fälld för olovlig körning med återkallat körkort som följd.

– En 15-åring med mopedkörkort har inte erfarenhet och mognad för att köra en regelrätt bil. Jag vill trycka på att det finns ett stort föräldraansvar i den här frågan. Om du som förälder vet att din ungdom kör en manipulerad A-traktor och inte gör något åt det kan du fällas för tillåtande av olovlig körning. Det i sin tur kan leda till att ditt eget körkort blir återkallat, säger Mikael Andersson.

Förslag till regeländringar

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda behovet av förändrade regler för A-traktorer. Bland annat ingår att se över möjligheterna att införa regler eller krav som gör det svårare att manipulera A-traktorer och som underlättar för myndigheterna att identifiera felaktig användning. Arbetet pågår och Transportstyrelsen kommer att redovisa uppdraget och förslag på regeländringar i november 2022.

 

Ökning av antal A-traktorer under senaste året

  Juli 2021 Juli 2022 Ökning i procent
Blekinge län 721 940 30,4%
Dalarnas län 2809 3469 23,5%
Gotlands län 315 422 33,4%
Gävleborgs län 2130 2713 27,4%
Hallands län 1238 1622 31,0%
Jämtlands län 1231 1464 18,9%
Jönköpings län 1639 2117 29,2%
Kalmar län 1038 1343 29,4%
Kronobergs län 962 1234 28,1%
Norrbottens län 2113 2541 20,3%
Skåne län 3237 4115 27,1%
Stockholms län 2299 3149 37,0%
Södermanlands län 1136 2539 35,5%
Uppsala län 1402 1806 28,8%
Värmlands län 2208 2742 24,2%
Västerbottens län 1928 2415 25,3%
Västernorrlands län 2362 3029 28,3%
Västmanlands län 1155 1449 25,5%
Västra Götalands län 5752 7383 28,4%
Örebro län 1604 2090 30,3%
Östergötlands län 1679 2131 26,9%
Hela riket 38981 49753 27,6%

 

 

Källa: Transportstyrelsen