Nyhet

50 år sedan länsbokstaven försvann från registreringsskylten

Bildkälla: Örebro läns museum / Örebro kurirens fotosamlingar.

I höst är det 50 år sedan länsbokstaven försvann från nummerplåten och dagens system med tre bokstäver och tre siffror infördes. Cirka tre miljoner fordon började utrustas med nya registreringsskyltar under 1972. Först ut var bilarna i Uppsala län.

Det är mer än hundra år sedan det började föras register över fordon i Sverige. De gamla registreringsnumren byggde på länsbokstaven i det län fordonsägaren hade sin hemvist samt ett löpnummer. Flyttade man till ett annat län fick man registrera om fordonet i det nya länet med ett nytt registreringsnummer som följd.

Sverige hade vid denna tid 24 olika bilregister och vid tidigt 70-tal beslutades att ett nytt enhetligt system för registreringsnummer skulle byggas upp och föras med ny modern datateknik. Registreringsbeteckningen i det nya systemet skulle bildas av tre bokstäver och tre siffror utan hemortsanknytning. Avskaffandet av det gamla systemet bedömdes öka registerkvaliteten och ge förbättrad kontroll över fordonsbeståndet.

– Den tidigare hanteringen var helt manuell. För varje fordon fanns ett registerkort och förändringar fördes in för hand på dessa. Övergången till ett datorbaserat register innebar en stor effektivisering. En fascinerande reflektion är att en mobiltelefon idag har mer kapacitet än vad som fanns i hela datasystemet 1972 när övergången skedde, säger Christofer Kärrdahl, strateg på Transportstyrelsen.

Uppsala län var först ut under andra halvan av 1972 och följdes därefter av Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län. Överföringen skedde via manuell inmatning och först vid utgången av 1973 var alla läns fordon överförda till det nya registret.

Tidplan för övergång till nytt fordonsregister

Län Länsbeteckning* Tid för byte
Uppsala län C Kvartal 3, 1972
Gävleborgs län X, XA Kvartal 4, 1972
Västernorrlands län Y Kvartal 4, 1972
Norrbottens län BD Kvartal 1, 1973
Kopparbergs län W, WA Kvartal 1, 1973
Västmanlands län U Kvartal 1, 1973
Örebro län T, TA Kvartal 1, 1973
Värmlands län S, SA Kvartal 1, 1973
Gotlands län I Kvartal 1, 1973
Stockholms län A, AA, AB, B, BA, BB Kvartal 2, 1973
Skaraborgs län R Kvartal 2, 1973
Älvsborgs län P, PA Kvartal 2, 1973
Göteborgs och Bohus län O, OA, OB Kvartal 3, 1973
Hallands län N Kvartal 3, 1973
Blekinge län K Kvartal 3, 1973
Kristianstads län L, LA Kvartal 3, 1973
Malmöhus län M, MA, MB Kvartal 4, 1973
Södermanlands län D Kvartal 4, 1973
Östergötlands län E, EA Kvartal 4, 1973
Jönköpings län F, FA Kvartal 4, 1973
Kronobergs län G Kvartal 4, 1973
Kalmar län H Kvartal 4, 1973

*I många län tog tillgängliga nummer i serie med bara länsbokstaven slut. Detta löstes med att man införde en ny serie med länsbokstav följt av bokstaven A eller B.

 

2019 genomfördes den senaste förändringen på skylttemat. Från och med då kan det sista tecknet i registreringsnumret också vara en bokstav. Förändringen infördes på grund av att antalet registreringsnummer började ta slut. Det ursprungliga upplägget innebar cirka 12 miljoner tillgängliga kombinationer. Bokstav som sista tecken innebar att ytterligare 27 miljoner kombinationer blev tillgängliga för registrering. Idag finns totalt 11,9 miljoner registrerade fordon i vägtrafikregistret.

— År 1972 fanns det cirka 2,9 miljoner fordon och man var nog rätt säkra vid övergången på att tillgängliga registreringsnummer skulle räcka för alltid. Det tog 48 år men till sist nådde vi vägs ände även där och en ändring behövde komma till. Hur länge vi kommer klara oss med den nya strukturen på registreringsnummer återstår att se, men det bör räcka länge, säger Christofer Kärrdahl.

Andra stora skylthändelser

Under åren har det skett vissa förändringar kring registreringsskyltarna. Här är några exempel:

 • 1972 Nytt registreringsnummersystem
 • 1974 Kontrollmärket införs
 • 1977 Speciell mindre registreringsskylt för motorcyklar
 • 1988 Personlig skylt och blå registreringsskylt för
  beskickningsfordon (diplomatfordon)
 • 1990 Gula registreringsskylt för taxifordon
 • 1997 Kontrollmärket får skrapfunktion
 • 2001 Röd registreringsskylt för tillfälligt registrerade fordon
 • 2003 Registreringsskylt med EU-symbol blir möjligt
 • 2010 Kontrollmärket avskaffas
 • 2014 Registreringsskylt utan EU-symbol avskaffas
 • 2016 Orange registreringsskylt för tävlingsfordon
 • 2019 Sista tecknet kan vara en siffra eller en bokstav.

 

Källa: Transportstyrelsen