Nyhet

Ökad lönsamhet trots begränsad tillväxt inom åkerinäringen under 2021

Lastbil på väg
Foto: Getty Images

Den årliga nyckeltalsrapporten från Sveriges Åkeriföretag visar på en ökad efterfrågan på tunga godstransporter på väg under 2021. Trots detta minskade medlemmarnas omsättning. Glädjande är att lönsamheten fortsätter öka inom flera sektorer.

Svensk åkerinäring befann sig under 2021 i en relativt stark marknadsmiljö. Transportarbetet ökade med nästan 10% från pandemiåret 2020. Den totala omsättningen sjönk dock för näringen. En anledning kan vara att många medlemmar helt enkelt slagit i sitt kapacitetstak, eftersom värdeskapandet låg kvar nära rekordnivåer. Kostnaderna för både bränsle och förare ökade i högre takt under 2021 men det rörde sig inte om några extremer. I kombination med en gynnsam kapacitetsbalans på marknaden ökade vinstmarginalerna till den högsta nivån någonsin.

Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.

– Vi ser ju att godstransporter klarade sig relativt bra under pandemin, särskilt i jämförelse med persontransporter. Det gör att åkeriernas förutsättningar i pandemins fortsättning och avmattning var helt okej och när efterfrågan ökade så var de fullt fungerande. Förarbristen har varit påtaglig de senaste åren. Under hösten 2021 så började bränslepriser och Ad-Blue öka dramatiskt och efter årsskiftet steg det ytterligare. Det kommer signaler om stundande konjunktursvängning i kölvattnet av höga bränsle- och energipriser och det gör att många redan under 2022 kanske väntat med investeringar vilket gör att nästa nyckeltalsundersökning blir intressant att jämföra med, säger Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.

Utdrag ur rapporten:

  • Bygg- och anläggningstransportörerna såg en tydlig fortsättning av en tidigare stark konjunktur för nyproduktion av bostäder. Tyvärr har byggkonjunkturen börjat bromsa vilket kan få negativa effekter framåt.
  • Lönsamheten för fjärrbilsåkarna var 2021 över snittet i jämförelsegruppen även om man håller en något svagare lönsamhet över tid. Kan implementeringen av mobilitetspaketet påverka till fjärrtransportörernas fördel under kommande år?
  • Närdistributörerna mötte en viss dämpning av efterfrågan i och med att den extrema nivån för e-handeln i pandemins spår dämpades. Lönsamheten 2021 föll tillbaka till genomsnittliga nivåer.
  • Skogsåkerierna rapporterade 2020 sin högsta vinstmarginal på femton år. Under 2021 sjönk marginalen något, men ligger kvar långt över det historiska genomsnittet.
  • Tanktransportörernas lönsamhet minskar på grund av dålig lönsamhet i hela värdekedjan.
  • Miljötransportörernas lönsamhet är 2021 i nivå med jämförelsegruppen. Med ett allmänt ökat fokus på hållbarhet i samhället ser framtiden fortsatt lovande ut.
  • Jordbrukssektorn är tillbaka starkt från 2018, då den utbredda torkan slog hårt mot lönsamheten.

 

Läs rapporten i sin helhet här!

 

Källa: Sveriges Åkeriföretag