Nyhet

Volvo hjullastare rycker in i försvaret

Foto: Swecon

Nu är de redo att rycka in för militärtjänstgöring. De 33 Volvo hjullastarna, prydligt uppställda vid Swecons utrustningsverkstad i Eskilstuna, är den sista leveransen i det ramavtal som Swecon tecknade med FMV 2018.
– Allt som allt blev det 230 hjullastare med olika specialanpassningar, säger Tomas Nieminen, Manager Project Sales på Swecon.

Moderniseringen av det svenska försvaret går i rask takt och Swecon är en del i den satsningen. Bakgrunden är det ramavtal som Försvarets Materielverk, FMV, och Swecon tecknade 2018. Upphandlingen, två år plus två år, gällde Volvo L35, L60, L90 och L110 och syftade i första hand till att fylla behov inom logistik och materialhantering för Försvarsmakten.

Foto: Swecon

Maskinerna i den sista leveransen består av sju L35, åtta L60, en L90 och 17 L110. De har samtliga tillverkats av Volvo CE i Arvika, utom L35 som kommer från fabriken i tyska Konz. På Swecons utrustningsverkstad i Eskilstuna har de sedan anpassats efter de särskilda önskemål som FMV har.

– Alla maskiner, utom L90, ska gå till armén. L90 används av flygvapnet för service och underhåll vid flygplatser, säger Tomas Nieminen.

Från FMV:s håll är man mycket nöjda med maskinerna och hur ramavtalet fungerat.

– Samarbetet med Swecon har varit mycket bra. De är mycket lyhörda mot oss och vi har lyssnat på dem, då blir resultatet bra, säger Linus Harenius, projektledare på FMV.

Källa: Swecon