Nyhet

Så kan åkerier minska bränslekostnader – 10 tips från Vianor

Foto Getty Images

Åkerierna vet att efter lönekostnader är vanligtvis bränslekostnaden den näst största utgiftsposten. Därför är det lönsamt att ha bra kontroll över alla faktorer som påverkar bränsleförbrukningen. Däckens påverkan på en lastbils bränsleförbrukning ligger på 20-30 procent beroende på fordonstyp. Därför är det värt att tänka efter vilken typ av däck man väljer och ha en bra däckservice.

Däcken får alldeles för lite uppmärksamhet, trots att det går att uppnå betydande besparingar om de tas väl om hand.

Med dessa 10 tips kan åkerier optimera sina bränslekostnader menar däck- och bilservicekedja Vianor AB.

1. Välj rätt typ av däck för ändamålet

Det lönar sig alltid att välja rätt typ av däck eller regummerade däck för olika arbeten, för att säkerställa optimalt grepp och minimera däckslitage. Genom att prata med en däckexpert hittar man rätt typ av däck för olika ändamål.

2. Kontrollera lufttrycket varje månad

Åkerier som kontrollerar lufttrycket regelbundet – upp till en gång i månaden – på sina däck har minst problem med däcken. Ofta kontrolleras lufttrycket endast när nya däck monteras på, även om lufttrycket kan minska upp till 0,1 bar i månaden.

– Med rätt lufttryck i däcken kan bränslebesparingen bli upp till 12 000 – 18 000 kronor per fordonskombination om året. Ännu mer kan sparas när däcken håller längre, slits mer jämnt och antalet däckskador minskar, berättar Ulf Neckmar, Product Manager på Vianor.

3. Kontrollera däcken regelbundet

En bra rutin är att chaufförerna gör en ytlig kontroll på alla däck före dagens körning. Då kan man upptäcka ett skadat däck, däck med för lågt lufttryck och hjul med lössittande hjulbultar, men även fel på bromsar och hjullager. Med bra däckservice blir de oväntade stilleståndstiderna på grund av en däckskada färre.

4. Reagera snabbt på onormala däckskador och ojämnt däckslitage

Alla onormala däckskador bör utredas. Särskilt ska uppmärksammas om samma typ av däckskada händer ofta. Till exempel kan däckskadan bero på att man kör ofta över en järnvägsövergång eller ett liknande hinder på ett av- och pålastningsställe eller att fordonet kör mot rampkanten vid körning ombord på en färja. Genom att utreda och hitta orsaken till däckskadan kan man i fortsättningen försöka undvika den här typen riskställen.

Även ojämnt däckslitage kan upptäckas med regelbundna kontroller. Slitaget kan minskas genom att vända hjulet på axeln eller flytta det till en annan axel på fordonet.

5. Kontrollera mönsterdjupet

Genom att regelbundet kontrollera däckens mönsterdjup går det att förhindra att en däckstomme blir så slitet att det inte längre går att regummera. Även polisen kontrollerar mönsterdjupet och är ett däck för slitet kan man få böter.

6. Optimera hjulens plats på axlarna

Däckens påverkan på bränsleförbrukningen varierar beroende på vilken axel de rullar. Breda däck avsedda för landsvägskörning har ett lågt rullmotstånd. Men till exempel däck på en byggarbetsfordon kan ha dubbelt så högt rullmotstånd. Skillnaden beror på däckens konstruktion, mönstret och på olika greppegenskaper. Däck för arbetsfordon har ofta ett grövre mönster än däck som är avsedda för landsvägskörning.

– Störst besparing kan uppnås på släpvagnsdäcken. Bränslebesparingen blir som störst när däcken på alla axlar är optimerade för fordonskombinationen, säger Ulf Neckmar.

7. Kör med framförhållning

Genom att köra med framförhållning sparas bränsle och körningen kan ske mer säkert. I praktiken innebär det att undvika häftiga accelerationer och inbromsningar.

8. Kontroll av hjulinställning

Regelbunden kontroll av hjulinställningen sparar pengar. Fordonet fungerar då effektivt och säkert. Däckslitaget minskar och även bränsleförbrukningen blir lägre. Vid behov bör varje hjulaxel kontrolleras på en fordonskombination, både på dragbilen och släpvagnen. Om någon av släpvagnens axlar är fel justerad måste föraren ständigt parera styrningen för att fordonet ska gå rakt fram. Det orsakar ojämnt slitage både på styrdäcken och däcken på den feljusterade axeln.

9. Hjullager och bromsar

Om något av fordonets hjullagrar är slitet kan det bli för varmt vilket ökar friktionen och därmed bränsleförbrukningen. Även bromsar som kärvar ökar bränsleförbrukningen.

10. Regummeringen ökar däckets livslängd

Regummeringen är ett bra sätt att öka ett premiumdäcks livslängd. Regummeringen sparar också pengar och miljö. Genom att ta väl hand om däcken garanterar att däckstommarna är i bra skick och de kan regummeras. Bra däckstommar gör också att kvaliteten på de regummerade däcken blir högre.

Källa: Vianor AB