Nyhet

Stora betongtrailrar ökar kapaciteten och minskar miljöpåverkan

Foto: Henrik Nordell.

Swerocks nya betongtrailrar sparar in både tid och bränsle när betong ska transporteras från fabriken ut till kunderna. De stora trailrarna rymmer 60 procent mer jämfört med en vanlig betongbil, vilket minimerar antalet transporter.

De två betongtrailrarna har de senaste veckorna körts till gjutprojekt i delar av Skåne, Småland och Blekinge. Fördelen är att varje trailer lastar hela 11,5 kubikmeter betong. Trots att de rymmer betydligt mer betong blir bränsleförbrukningen per mil enbart marginellt högre.

– Eftersom att var transport får med sig mer betong så minskas det totala antalet mil som betongen måste transporteras. Det innebär att det går åt mindre diesel, vilket är bra både för miljön och för våra kunder. Att minska utsläppen av koldioxid ligger i linje med vårt mål mot en fossilfri omställning, säger Ted Petersson, ansvarig för Swerocks betongfordon i syd.

Längre vid körning med hjälp av hydraulik

Nyligen användes båda betongtrailrarna till att transportera betong till gjutningen av en industrihall i södra Småland. Totalt 2 500 kubikmeter betong skulle levereras. Tack vare trailrarna kunde transportekonomin förbättras, samtidigt som utsläppen minskas. Betongtrailrarna klarar de flesta typer av uppdrag precis som en vanlig betongbil.

– Fordonen lastar och lossar på samma sätt, sedan har de lite extra specialfunktioner. För att uppnå våra vikt- och längdbestämmelser och därmed kunna lasta tyngre, görs trailern längre med hjälp av hydraulik när den kör ute på vägen. Väl framme på arbetsplatsen där det kan vara mer ont om plats kan den dras ihop, säger Ted Petersson.

Kan kortas

Betongtrailern blir som längst 13,3 meter lång och kan kortas till cirka 10 meter. De kan lossa till pump, till bask och med ränna precis som Swerocks andra betongbilar.

Källa: Swerock. Foto: Henrik Nordell.