Nyhet

Premiär för ny elektrisk betongbil

Bilen ägs och körs av Construction Logistics Sweden AB som Heidelberg Materials Betong Sverige är delägare i.

Heidelberg Materials introducerar den första 100 procent elektriska betongbilen med full lastkapacitet i Sverige.

Sedan december rullar Sveriges första 100 procent elektriska betongbil som kan ta en full last betong, på Stockholms gator. Betongbilen är den första leveransen i samarbetet mellan Volvo och Heidelberg Materials Northern Europe som inleddes i juni 2023. Syftet med samarbetet är att gemensamt undersöka och utveckla hur Heidelberg Materials aktiviteter inom lastning och transport kan lösas med hjälp av elektrifierade fordon.

– Vi håller på att gå över till en modernare och på sikt helt fossilfri fordons- och pumpflotta för att klimatanpassa våra transporter. Denna leverans är bara första steget, säger Per Berglund, vd för Heidelberg Materials Betong Sverige, som är användare av betongbilen.

Ellastbilar har funnits på marknaden under några år, men detta är den första 100 procent elektriska betongbil som kan lasta en full last betong, vilket är ett viktigt steg för att inte kompromissa med transporteffektiviteten.

‒ Partnerskapet med Volvo är ett flaggskeppsprojekt i vår bransch med potential att väsentligt driva på utfasningen av koldioxid genom hela vår värdekedja i norra Europa. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans för att identifiera och införa innovativa lösningar för en snabb klimatomställning i byggsektorn, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

I Heidelberg Materials norra Europaregion står landbaserade transporter för totalt 6 procent av klimatbelastningen i hela värdekedjan. Elektrifiering av fordonsflottan har potential att minska de årliga utsläppen med upp till 200 000 ton koldioxid. Dessutom ger elektrifierade fordon en tystare och bättre arbets- och stadsmiljö.