Den I december 2011 släppte Hultdins i Malå en Kedjefettpump för eftermontage på skördaraggregat. Hultdins Kedjefettpump kopplas enkelt in på befintlig hydraulik i aggregatet och kräver därmed ingen separat­ styrning. Påfyllning av fett sker med hjälp av en transferpump med snabbkoppling, på så sätt undviks­ oljekladd och risken för föroreningar i smörjsystemet reduceras markant.
Hultdins Kedjefettpump distribueras genom respektive maskintillverkares Servicelämnare samt via Skogma.