Bosch Professional har tagit fram en golvlaser, även kallad ytskiktslaser som söker­ av ojämnheter på golv. Genom att placera lasern mitt på golvet som skall sökas av, sätta igång instrumentet och vara redo med fjärrkontrollen samt en markeringspenna­ så är jobbet nästan klart. Golvlasern Bosch GSL 2 Professional har två röda strålar som du manuellt vrider ihop till ett med ratten på instrumentets baksida, sedan­ scannas golvet av och visar det fördjupningar­ och upphöjningar genom att laserns två röda strålar delar sig och användaren då markerar detta.­ Lasern är självnivellerande och syns upp till tio meter framför instrumentet som sedan kan rotera­ hela 360 grader.
Lasern har en måltavla där du kan se om avvikelserna är på höjden eller djupet, höjdjustering samt att instrumentet kan drivas med antingen ett 10,8 V litiumbatteri eller fyra stycken AA-batterier.