Ramböll förstärker sin position inom gruvnäringen med ännu ett ramavtal.­ Detta ramavtal är med Boliden Mineral.­
– Rambölls verksamhet på gruvmarknaden har de senaste åren vuxit markant. Vi har byggt upp tung kompetens på området och att Boliden nu tecknar ramavtal med oss ser vi som ett kvitto på att vår satsning har gått hem, säger Ola Lindstrand som är ansvarig­ för Rambölls verksamhet inom gruvindustrin. Vi satsar även på forskning inom området och har ett viktigt samarbete med Luleå Tekniska­ Universitet, säger Christer Wikberg, divisionschef Nord, Ramböll.