Brdr. Holst Sørensen A / S, som är generalagent för Giant kompaktlastare i Sverige och Danmark, har utökat sin säljorganisation i Sverige med tre nya återförsäljare.
Johans Park och Mark, RC maskiner och Smålands Traktor är alla väletablerade företag med stor branscherfarenhet och kompetens kring kompaktlastare.
Totalt finns nu 18 återförsäljare för Giant i Sverige. Utbyggnaden av återförsäljarnätet är i linje med ambitionen att ytterligare stärka positionen på marknaden.