Reaxcerkoncernen har slagit upp portarna för två tågterminaler i Östersund. Terminalerna kommer att drivas tillsammans med Reaxcers två befintliga terminaler i  Lugnvik Östersund. I och med öppnandet så kommer Reaxcer att ha två terminaler  med kombinerad järnväg och lastbilsanslutning samt två ytterligare terminaler i anslutning till dessa. Terminalerna är belägna i Lugnvik Östersund och omfattar:

  • Terminal 1 – Styckegods, lager med värme & kyla, inhägnat område. 500 meter till järnvägsanslutning.
  • Terminal 2 – Styckegods lager inomhus & utomhus. Direkt anslutning till järnväg.
  • Terminal 3 – Biobränsle och brännbart avfall. Lager utomhus. 200m till järnvägsanslutning.
  • Terminal 4 – Rundvirke. Lager utomhus. Direkt anslutning till järnväg. Reaxcer erbjuder i och med öppningen samtliga företag och kommuner möjligheter  att lagra och lasta om mellan järnväg och landsväg.

­‐ Vi är väldigt nöjda med att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att sköta deras logistik, lagring  och transporter av gods, rundvirke, biobränsle och avfall i kombination mellan landsväg och tåg, säger Mikael Martinsson, VD på Reaxcer.