Nyhet

Hur klarade de tre år gamla bilarna sin första besiktning?

Foto: Bilprovningen


Under 2010 kontrollbesiktades drygt 123 000 bilar av årsmodell 2007 (tre år gamla) för första gången. I genomsnitt underkändes tre procent på modellrelaterade fel (anmärkningar mot bilens konstruktion och komponenternas kvalitet), men spännvidden är stor – från 0 till 26 procent.
Utmärker sig
Tre bilmodeller utmärker sig då andelen underkända på modellrelaterade fel var noll! Dessa är Volvo S40, Mazda 3 och Toyota Avensis. Samtliga tre modeller är bensinversioner.
Fortfarande är glapp i styr- och spindelleder (svaghet i ledens konstruktion eller ledens skydd från vägdamm, fukt och väggrus) de svagaste punkterna på ett antal bilmodeller, även om det har skett en tydlig förbättring från föregående år. Endast ett fåtal bilmodeller har anmärkningsvärt stora problem. Till dessa hör Chrysler Voyager (16 procent underkända) och Renault Espace (8 procent underkända). Båda bilmodeller är dieselversioner.
Allt fler dieseldrivna bilar
38 procent av bilarna var dieseldrivna, vilket är en mycket påtaglig ökning jämfört med andelen i början av 2000-talet. Generellt har dieselbilarna längre körsträcka än de bensindrivna och även något högre andel underkända för respektive bilmodell.
Långkörare som håller
Den genomsnittliga körsträckan (mätarställningen) för bilarna varierade från 2 360 till 10 455 mil. Exempel på bilmodeller som har lång medelkörsträcka då de kommer till första besiktningen och samtidigt har mycket få underkända bilar är Audi Allroad, A6 och A4, Volkswagen Passat samt Skoda Octavia med körsträckor i genomsnitt från 8 600 till 9 800 mil och andel underkända bilar på modellrelaterade fel mellan 0,1 och 1,4 procent.
Andelen underkända är betydligt högre (i snitt 12 procent!) för fel som är lätta för ägaren att själv kontrollera, till exempel däckens mönsterdjup och vindrutetorkarblad. Till denna kategori hör också komponenter som gör att bilen syns i trafiken och som underlättar för föraren att se andra fordon.
Några bilmodeller syns mindre
Förvånansvärt med tanke på bilarnas låga ålder är att var femte bil underkändes på grund av att minst ett positionsljus var ur funktion. För ett antal bilmodeller underkändes mer än var tionde bil på grund av felaktigt inställda halvljus, bland annat Peugeot 206, Fiat Punto samt Renault Espace.
Dragkroken – en bortglömd risk
Att dragkroken är i trafiksäkert skick tar många för givet efter att kopplingen godkänts vid montering eller levererats vid köp av bilen. Idag är flera bilmodeller utrustade med demonterbar dragkrok. Om den inte är säkert monterad på grund av att låsmekanismen kärvar finns risk att dragkulan lossnar. De bilmodeller som hade högst andel underkända på denna komponent var Land Rover Freelander (13 procent underkända) och Skoda Octavia (12 procent underkända). Båda bilmodeller är dieselversioner.
Rostangrepp ökar påtagligt efter tio års ålder
I genomsnitt underkänner Bilprovningen mindre än en procent av bilarna på grund av rost i bärande konstruktion vid tio års ålder men mellan tio och tolv års ålder blir rostangreppen i bärande konstruktion påtagliga för ett antal bilmodeller, bland annat Ford Escort (20 procent underkända) och Chevrolet Trans Sport (17 procent underkända).
Se statistik på Bilprovningens hemsida.