Kortnyheter

Fördubblade alkohol­relaterade dödsolyckor

Under sommarmånaderna sker en fördubbling av antalet rattfylleribrott. Det är också dubbelt så många alkoholpåverkade förare som dör i trafikolyckor per månad under maj till augusti jämfört med årets kallare perioder. Polisen har gjort extra många alkoholkontroller i trafiken förra veckan, 6 – 12 juni.
Sedan 2003 har antalet omkomna alkoholpåverkade personbilsförare i stort sett halverats. Även om trenden är positiv så omkom 2008 – 2010 i genomsnitt 75 personer varje år i alkoholrelaterade trafikolyckor. Under sommarmånaderna ökar alkoholkonsumtionen och då ökar också olyckorna.
Trafikverket, Polisen och NTF samarbetar för att få bort alkoholen från trafiken. Information, alkolås, SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken), kontroller och kampanjer är exempel på verktyg i arbetet.

logo
Redaktionen