Kortnyheter

Fortsatt skattebefrielse för biodrivmedel – men utan långsiktig klarhet

– Det är utmärkt att regeringen vill fortsätta med skattebefrielse för biodriv­medel, men samtidigt kvarstår osäker­heten för branschen eftersom regeringen inte tydligt markerar att skatte­villkoren ska gälla under lång tid. Det säger Svebios vd Gustav Melin i en kommentar till statsbudgeten.
Regeringen skriver i budgetpropositionen att skattebefrielsen för biodrivmedel bör gälla ”även fortsättningsvis” genom särskilda dispensbeslut. Det ska gälla både låginblandade biodrivmedel och höginblandade, som E85. Men regeringen klarlägger inte på vilken sikt man vill ha skattebefrielsen.
– EU:s förslag till nytt energiskatte­direktiv skulle innebära att Sverige kan ge skattebefrielse fram till 2023, påpekar­ Gustav Melin.
Företag som ska investera i nya anläggningar för att producera biodrivmedel behöver veta vilka­ villkor som gäller under en längre­ tidsperiod, minst tio år. Flera stora­ projekt­ för att producera­ förnybara drivmedel­ och ersätta bensin och diesel planeras­ i Sverige.­ Men ingen vågar satsa om det inte ges långsiktig klarhet om spelreglerna­ från våra politiker.

– En annan brist i regeringens politik­ är att skattebefrielsen bara gäller upp till inblandning av 6,5 procent etanol i bensin och 5 procent biodiesel i diesel, trots att EU tillåter tio procent respektive sju procent inblandning. Den här skattebromsen hindrar utvecklingen av marknaden, och det stoppar också nysatsningar.
Svebio beklagar också att regeringen­ lägger förslag om olika villkor för olika­ typer av miljöfordon när det gäller­ förmånsvärden. Gasbilar får behålla­ ett kraftigt reducerat förmånsvärde, medan­ etanolbilarna helt förlorar denna­ förmån.­ Svebio verkar för teknikneutrala­ stöd.
Svebio saknar ett förslag i budgeten om klimatbonus för biogas från gödsel. Ett sådant stöd kan motiveras med att metangasutsläppen minskar när gödsel omvandlas till biogas.