Nyhet

Stora skillnader i vad det kostar att laga bilen

LänsförsäkringarEn genomgång av tio vanliga bilmodeller visar att det är stora skillnader mellan hur ofta bilar går sönder och vad det kostar att reparera dem. Och du kan spara mycket pengar på att välja bilverkstad med omsorg. Det visar årets maskinskaderapport från Länsförsäkringar
Motorskada är den vanligaste maskinskadan och står för 33 procent av de anmälda skadorna. Den näst vanligaste är skador på kyl- och värmesystem som står för 25 procent medan fel på bromsar och fel på elektronik står för 15 respektive 12 procent av skadorna.
– Genom maskinskaderapporten vill vi ge konsumenten information om hur ofta maskinskador inträffar på tio vanliga bilmodeller på begagnatmarknaden, vilka typer av maskinskador som är vanliga på olika modeller och vad dessa kostar att reparera. Vi hoppas att maskinskaderapporten ger en hjälp på vägen när du ska köpa en begagnad bil, säger Petra Wahlund produktchef motorförsäkring på Länsförsäkringar.
Vad det kostar att åtgärda en maskinskada varierar stort mellan bilmodellerna och vad det är som gått sönder. Reservdelarna står för nästan 70 procent av den totala reparationskostnaden. Analysen visar också på att reparationskostnaderna för samma typ av skada på samma bilmodell kan skilja sig mycket åt beroende på vilken verkstad som reparerat.
–En viss komponentskada kan på en och samma bilmodell kosta flera tusen kronor mer än hos en annan verkstad, vilket tyder på att verkstäder hanterar maskinskadorna på olika sätt. Vi har sett att en skada på en ac-kompressor kan kosta allt mellan 6 000 kronor till 16 000 kronor. Därför är det viktigt att du tar in offerter från flera bilverkstäder särskilt den dag maskinskadeförsäkringen inte gäller längre, säger Petra Wahlund.
Fakta:
Reparationer på Audi A6 och Audi A4 kostar mest och Ford Focus har högst skadefrekvens. Motorskadorna kostar i genomsnitt 21 000 kr, skador på kyl- och värmesystem 10 500 kr, skador på bromsar kostar i genomsnitt 14 000 kr medan den genomsnittliga reparationskostnaden av elektronik är 9 500 kr.
Fakta om maskinskaderapporten:
Maskinskaderapporten har tagits fram av Länsförsäkringar som försäkrar cirka var tredje personbil i Sverige, totalt 2,3 miljoner fordon. Årets maskinskaderapport baseras på maskinskador som ersatts av Länsförsäkringars maskinskadeförsäkring och redovisar bland annat vilka bilmodeller som har minst respektive flest skador och vilken typ av skador som är vanligast per modell. I år är fokus på tre till sex år gamla bilar av tio olika modeller som valts utifrån att de var storsäljare i Sverige mellan 2006 och 2009. Syftet med rapporten är att ge konsumenter information om hur ofta maskinskador inträffar och vad de kostar för några av Sveriges mest sålda bilar.
Om du drabbas av en maskinskada:

  • Ta reda på om skadan/felet omfattas av någon garanti eller om tillverkaren kan betala skadan genom ett så kallat goodwillåtagande.
  • För maskinskador som påverkar bilens avgasrening är det under vissa förutsättningar lagstadgat att tillverkaren ska betala för att laga felet utan kostnad för ägaren. Det krävs att bilen körts högst 8 000 mil eller inte är äldre än fem år.
  • För en skada som inte täcks av garanti, något goodwillåtagande eller faller under avgasreningslagen, kan maskinskadeförsäkringen gälla. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag.
  • I de fall där varken garantin eller maskinskadeförsäkringen betalar skadan, ta in offerter från olika verkstäder. Reparationskostnaderna kan variera.