Produktnyheter

Halkvarningssystem från Mowic

Vinterhalka_TrackIce

Rätt halkbekämpning, på rätt plats och i rätt tid. Det är möjligt med ett nyutvecklat system från Mowic. Genom att använda fler mätpunkter i vägbanorna ger systemet även information om hur temperaturen varierar längs en vägsträcka.

Även på korta sträckor kan det skilja mycket i vägtemperatur. Exempelvis kan det skilja hela sju grader på den tre mil långa sträckan mellan Stora Essingen och Södertälje. Det gör svårt att med precision bekämpa halkan. Med bättre information ökar kvaliteten på ruttprognoserna. Det bidrar till bättre framkomlighet, minskad olycksrisk och minskad användning av salt.

Vårby backe är en av Sveriges mest trafikerade och farliga trafikpunkter. I vinterväglag står lastbilar och slirar, trafiken står ofta still och hela sträckan är signifikant olycksdrabbad. Därför har PEAB, som sköter vinterväghållningen på sträckan, monterat sina extra mätpunkter just där för att trafiken ska flyta på så bra som möjligt.

– Eftersom vi vet att Vårby backe är särskilt utsatt ville vi ha fler mätpunkter just där för att öka säkerheten och kvaliteten på vårt arbete. Då utrustningen varken behöver ström- eller dataledning
kunde vi placera mätpunkterna precis där vi önskade. Montaget är enkelt och går fort, vi borrar bara ett hål för varje sensor och gjuter in den i höjd med vägbanan, säger Per Hallberg, platschef på PEAB Västra Södertörn.

TrackIce_sensor

Systemet heter TrackIce och är framtaget av det svenska företaget Mowic. Utvecklingsarbetet har fokuserat att ta fram ett system med snabb installationstid utan kablar. Det ska alltså vara möjligt att placera systemet även på otillgängliga platser där det saknas ström. Moderenheten kan dessutom – förutom vägbanesensorer – kopplas ihop med bland annat vindmätare och snödjupsmätare. Väderdata från systemet analyseras och presenteras bland annat i väderföretaget MeteoGroups tjänst ”Vinterhalka”, som används av många vägentreprenörer.

TrackIce är idag i drift på flera ställen i Stockholmsområdet, bland annat i Södertälje kommun där systemet placerats på en strategisk plats med tidig halka.

– I Södertälje har vi en känd olycksdrabbad vägbit där vi placerat en sensor. När vi har våta vägbanor och ser att väderinformationen från TrackIce varnar på denna plats så vet vi att inom cirka två timmar kommer det mycket sannolikt att bli halt i hela regionen. Då sätter vi in saltning i förväg och förhindrar överraskande blixthalka, säger Jan Johansson, driftplanerare på Södertälje kommun.

Med små insatser kan säkerheten och kvaliteten på våra vägar öka – med färre olyckor och mindre köer som resultat. Samtidigt skulle det minska användningen av miljöskadligt vägsalt, bespara bilister korrosionsskador samt hjälpa entreprenörer att strategiskt säkerställa att arbetet utförs vid rätt tid på rätt ställe.

Systemet lanseras på årets MaskinExpo den 23-25 maj.