Nyhet

Ford överst bland världens gröna varumärken

Ford får platsen som nummer ett på Interbrands årliga lista ”50 Best Global Green Brands” – världens femtio främsta gröna varumärken. Förra året kom Ford tvåa på listan. Året dessförinnan hade bolaget en femtondeplats.

Ford uppmärksammades nyligen för sitt miljöarbete när det blev känt att bolaget toppar årets lista från Interbrand med de femtio främsta gröna företagen. Biltillverkaren slog därmed fjolårets vinnare – Toyota – och även andra tungviktare som Johnson & Johnson, Coca-Cola och Microsoft.

Bakom Fords höga placering ligger bland annat bolagets framåtsyftande arbete med att göra tillverkningen mer miljövänlig och hållbar. Ford har också utvecklat en större transparens kring verksamheten och ger alla intresserade tillgång till data bland annat om produktionen. Andra faktorer som bidrar till den hedrande topplaceringen är Fords fokus på vattenanvändningen, ett engagemang som lyfts fram i bolagets femtonde hållbarhetsrapport, och satsningar på att minska avfallet och bygga gröna anläggningar.

”Det är en stor glädje att vi toppar årets lista över de främsta gröna företagen”, kommenterar Robert Brown, som ansvarar för teknik för hållbarhet, miljö och säkerhet på Ford ”På Ford arbetar vi med att ta fram marknadens bästa produkter åt våra kunder; vi använder därför de mest miljövänliga teknikerna som finns och tillämpar detta arbetssätt globalt. Årets placering på listan visar att vi lyckats.”

När Interbrand tar fram sin årliga lista över världens femtio bästa gröna varumärken utgår man från de hundra bolagen i rapporten Best Global Brands. Dessa företag bedriver alla en global verksamhet och levererar på olika sätt värde till berörda parter. Interbrand genomför sedan omfattande konsumentundersökningar för att fånga in hur allmänheten uppfattar bolagets miljöprofil och jämför resultaten med faktiska uppgifter om företagen som Deloitte Consulting LLP samlar in.

”Under de senaste åren har Ford seglat upp som ett ledande företag inom hållbarhet”, säger Jez Frampton, chef för Interbrand. ”Hållbarhetsfrågorna utgör en integrerad del av Fords övergripande strategi. Därför kan bolaget snabbt identifiera och hantera frågor som rör påverkan på miljö och kringliggande samhälle, i alla delar av verksamheten. Om man fortsätter att investera i alternativa energikällor och bränslesnåla tekniker – och förklara fördelarna för kunderna – kommer man att kunna förstärka företagets och varumärkets värde över tid.”

Hela den aktuella listan med världens främsta gröna finns här.

Ford